Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty. Bilder vom Tode im Werk eines deutschen Expressionisten.

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 165
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2011
ISBN/ISSN : 978-83-86136-45-2
Długość: 210 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

 

Katalog do wystawy "Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty". Wystawa prezentowana od 10.11.2011 do 12.02.2012 r. w Muzeum Sztuki Współczesnej - Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz od 26.02.2012 do 28.05.2012 r. w Fundacji Ernsta Barlacha w Güstrow.

"Ekspozycja prezentuje dwa najważniejsze w twórczości Barlacha wątki – rzeźbę nagrobną i pomnikową. Będzie można zobaczyć nie tylko konkretne rzeźby, ale również prześledzić cały proces twórczy, od zapisów w szkicownikach, przez projekty rysunkowe, prace graficzne, szkice rzeźbiarskie, po modele monumentalnych realizacji" - z wypowiedzi kuratora wystawy Szymona Piotra Kubiaka.

 

 

Sztuka może budować mosty. Wielka sztuka może budować wielkie mosty. Ernst Barlach był wielkim artystą. Jego „artystyczną godność i duchowość” sławił laureat literackiej Nagrody Nobla Tomasz Mann. Dzieła Barlacha tkwią korzeniami w głębiach ludzkiej egzystencji i sięgają poza doczesność. Twóczość Barlacha, który prawie trzy dziesiątki lat mieszkał w Meklemburgii, w Güstrow, wciąż jeszcze do nas przemawia. Kto do nas przemawia, kogo rozumiemy, ten jest dobrym ambasadorem i budowniczym mostów ponad granicami – także dla partnerstwa między Meklemburgią Pomorzem Przednim a Pomorzem Zachodnim. W tegorocznej prezentacji landu Meklemburgia-Pomorze Przednie w województwie zachodniopomorskim wystawa dzieł Barlacha – druga po 2005 roku – stanowi kamień węgielny. I to coś więcej niż tylko symbol, jeśli w tym samym czasie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie dzięki współpracy polsko-niemieckiej staje kamienny odlew wspaniałej rzeźby nagrobnej Matka Ziemia Barlacha – 90 lat po tym, gdy stanęła tam po raz pierwszy. Dziś, 20 lat po zawarciu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie wspólna troska o dziedzictwo kulturalne stała się między nami w regionach częścią tego dobrego sąsiedztwa. Tak sąsiedzi zostają przyjaciółmi. Ernst Barlach swoim oeuvre i wystawa Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty mają w tym swój udział.

 

Erwin Sellering, premier kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Marschall der Wojewodschaft Westpommern

 

 

Spis treści

Przedmowa

 s.7

Dariusz Kacprzak, Szczecińskie memento mori Ernsta Barlacha - Matka Ziemia

 s.9

Volker Probst, Memento mori. Sztuka sepulkralna w twórczości Ernsta Barlacha

 s.17

Szymon Piotr Kubiak, Vanitas et gloria. Ernst Barlach a europejskie pomniki ofiar Wielkiej Wojny

 s.53

Helga Thieme, Topos śmierci w twórczości literackiej Ernsta Barlacha

 s.71

Literatura

 s.87

Katalog

 s.97

Biografia

 s.162

 

Inhaltsverzeichnis

Grußwort

 s.7

Dariusz Kacprzak, Stettiner memento mori Ernst Barlachs - Mutter Erde

 s.9

Volker Probst, Memento mori. Grabmalkunst im Werk Ernst Barlachs

 s.17

Szymon Piotr Kubiak, Vanitas et gloria. Ernst Barlach und die europäischen Ehrenmale für die Opfer des Großen Krieges

 s.53

Helga Thieme, Der Topos Tod in literarischen Werken Ernst Barlachs

 s.71

Literatur

 s.87

Katalog

 s.97

Biographie

 s.162