Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Biblioteka Naukowa

MonsSanctiLaurentii

Mons Sancti Laurenti tom 2 Wczesośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Zapytaj nas
Kozinska Rozwoj przestrzenny wyd 2

Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do drugiej wojny światowej, wyd. 2, popr. i rozszerz.

Cena podstawowa dla wariantu: 45,00 zł
Szkice_z_ddziejow_afrykanskiej_medycyny

Szkice z dziejów afrykańskiej medycyny

Cena podstawowa dla wariantu: 25,00 zł
rafal-makala-nowoczesna-paraarchitektura

Nowoczesna praarchitektura. Architektoniczne pomniki narodowe w wilhelmińskich Niemczech (1888-1910)

Cena podstawowa dla wariantu: 45,00 zł
Sztuka_Afryki_w__53d0ad156270a

Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich

Cena podstawowa dla wariantu: 35,00 zł
Zapytaj nas
Mi__dzy_prowincj_4dfb16766da97x

Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891-1918

Cena podstawowa dla wariantu: 39,00 zł
Przemiany_kultur_4d92d4063beef

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Cena podstawowa dla wariantu: 47,00 zł
Zapytaj nas
Studia_nad_rze___4b2bb024d931e

Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim

Cena podstawowa dla wariantu: 26,25 zł
Sztuka_XX_wieku__4b1e2074e646f

Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Wczesno__redniow_4b29ea6874260

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie

Cena podstawowa dla wariantu: 35,70 zł
Bez-nazwy-25

Sztuka protestancka na Pomorzu 1535–1684

Cena podstawowa dla wariantu: 49,00 zł
Zapytaj nas
Bez-nazwy-21

Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Afryka___40_lat__49c01897b426b

Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 roku

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Zapytaj nas
Najnowsze_badani_49be473999bf0

Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego. Materiały z konferencji naukowej „50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie” 19–20 września

Cena podstawowa dla wariantu: 31,50 zł