Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Bestand des Nationalmuseums Stettin.

Ilość stron: 262
Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-63365-04-2
Długość: 210 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

 

Katalog do wystawy "Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie". Wystawa prezentowana od 22.10.2012 do 20.01.2013 w Fundacji Ernsta Barlacha w Güstrow oraz od 01.02.2013 do 07.04.2013 w Muzeum Sztuki Współczesnej - Oddzial Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Poszczególne wątki narracji wystawy „Figura” ukazują charakter zbiorów rzeźby statuarycznej i portretowej pierwszej połowy XX wieku. Przestrzenny, wielowymiarowy, plastyczny – także w przenośnym znaczeniu tych słów – wizerunek człowieka, utrwalony przez generacje rzeźbiarzy najsilniej związanych z okresem dwudziestolecia międzywojennego, dopełniają dzieła malarskie.

 

 

W 2011 roku rozpoczęła się współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Szczecinie i Fundacją Ernsta Barlacha w Güstrow. Cieszymy się, że będzie kontynuowana w tym roku w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego, kierującej się mottem „Silni partnerzy w Europie”. Z uwagi na miejsce wystawy Muzea Ernsta Barlacha dokonały wyboru eksponatów z wartościowych zasobów Muzeum Narodowego zgodnie z motywem przewodnim, jakim jest przedstawienie człowieka w dziełach rzeźbiarzy. Prezentację tę uzupełniają obrazy i prace na papierze podkreślające tematycznie bądź formalnie pierwiastek rzeźbiarski. W ten sposób 50 eksponatów umożliwia wgląd w sztukę figuratywną tej epoki. Projekt współpracy między Szczecinem i Güstrow nie tylko po raz pierwszy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, ale też po raz pierwszy w Niemczech stwarza okazję do zapoznania się z takim zestawem ważnych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Stanowi on ponadto kolejne ogniwo łączące oba regiony i jest żywym przykładem pielęgnowania dziedzictwa naszej kultury – wyrazem dobrego sąsiedztwa, w którego centrum znajdują się ludzie.

 

Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern, premier kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie

Olgierd Geblewicz, Marschall der Wojewodschaft Westpommern, marszałek województwa zachodniopomorskiego

 

 

Spis treści

 Przedmowa

 s.7

 Słowo wstępne

 s.9

 Szymon Piotr Kubiak, Wielki młodzieniec. Ernesto de Fiori i Riezlerowska wizja nowego klasycyzmu

 s.11

 Volker Probst, O dziełach modernizmu w Muzeum Miejskim w Szczecinie i ich losach

 s.39

 Katalog

 s.73

 Literatura

 s.195

 Wystawa

 s.207

 

Inhaltsverzeichnis

 Grußwort

 s.7

 Einleitungswort

 s.9

 Szymon Piotr Kubiak, Der große Jüngling. Ernesto de Fiori und die Riezlersche Vision des neuen Klassizismus

  s.11

 Volker Probst, Zu Werken der Moderne im Städtischen Museum Stettin und deren Schicksal

  s.39

 Katalog

  s.73

 Literatur

  s.195

 Ausstellung

  s.207