Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 90
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-37-0
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 7 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 18,00 zł

 

Dwujęzyczny katalog Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej / Aechaeological Tour in Łobez Land jest kolejną publikacją z serii Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pomeranian archaeological collections of the National Museum in Szczecin pod redakcją Lecha Karwowskiego i Dariusza Kacprzaka.

 

 

...Jednocześnie, jak poprzednie woluminy, towarzyszy wystawie poświęconej kolejnej odsłonie archeologii Pomorza Zachodniego, widzianej przez pryzmat niewielkiego obszaru. W tym przypadku jest nim ziemia łobeska, należąca do jednego z ciekawszych pod względem fizjograficznym wycinków regionu. Malowniczy, wysoczyznowy krajobraz tworzą tu liczne wzniesienia poprzecinane doliną meandrującej Regi i jej mniejszych dopływów oraz pełne uroku jeziora i mokradła. Tak duża dostępność wody sprawiła, że terytorium to było na przestrzeni tysięcy lat chętnie zasiedlane, o czym świadczy pokaźna liczba rozmaitych odkryć archeologicznych. Wśród prawie 2 tysięcy znalezisk należy wymienić przede wszystkim skarby przedmiotów z brązu, srebra i złota oraz pozostałości wielu osad, cmentarzysk, a także warownych grodzisk tworzących gęstą sieć...

 

Lech Karwowski, Przedmowa

 

Spis treści

 Przedmowa

 s.7

 Wprowadzenie

 s.11

 Zarys periodyzacji dziejów Pomorza Zachodniego

 s.15

 Archeologia ziemi łobeskiej

 s.27

 Szlakiem znalezisk archeologicznych

 s.35

 Katalog

 s.69

 Wybrana literatura i źródła

 s.85

 

Content

 Preface

 s.9

 Introduction

 s.13

 Western Pomerania timeline

 s.21

 Archeology of Łobez Land

 s.31

 Walking tour of archeological sites

 s.59

 Catalogue

 s.69

 Selected literature and reference sources

 s.85