Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Skarby z okolic Suchania

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, angielski
Ilość stron: 84
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
ISBN/ISSN : 978-83-63365-18-9
Długość: 16 mm
Wysokość: 23 mm
Cena podstawowa dla wariantu 15,00 zł

Publikacja z serii: Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pomerania archeological collections of the National Museum in Szczecin

 

Na gruncie archeologii termin „skarb” (także znalezisko gromadne lub depozyt) obejmuje całą gamę znalezisk tezauryzowanych – celowo zgromadzonych i ukrytych. Zrównanie badań archeologicznych i zainteresowań archeologów do poszukiwania tak rozumianych skarbów jest jednak mylące. Znamienity historyk sztuki i muzeolog profesor Zdzisław Żygulski junior napisał przed laty, że „…nie ma takiego przedmiotu wykonanego ręką ludzką przed wiekami, który by nie stanowił łakomego kąska dla archeologów i zarazem dla muzealnictwa archeologicznego” (Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982). W takim właśnie, szerokim rozumieniu pojęcia „skarby”, obejmującym wszelkie świadectwa i podstawowe źródło bogacenia naszej wiedzy o najdawniejszej kulturze, które należy odkrywać, badać oraz chronić przed zniszczeniem – mieści się tytuł niniejszej wystawy i publikacji Skarby z okolic Suchania. (ze wstępu)