Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

brak obrazka

Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 593
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
ISBN/ISSN : 978-83-7436-271-9
Język: polski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 215 mm
Szerokość: 40 mm
Wysokość: 300 mm
Cena podstawowa dla wariantu 68,00 zł

"Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum" to tom piąty serii pod redakcją  Przemysława Urbańczyka  "Origines Polonorum". W jej ramach publikowane są monograficzne opracowania naukowe.

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na przełomie lat 50. i 60. XX w. na terenie wczesnośredniowiecznego słowiańskiego podgrodzia, na tzw. Rynku Warzywnym w Szczecinie. Książka ukazuje pełną dokumentację prac wykopaliskowych wraz z obszernym komentarzem dotyczącym chronologii nawarstwień. Szczegółowo omówiono w niej zagadnienia ważne z punktu widzenia rozwoju i historii gospodarczej wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, w którym obszar nadodrzański odgrywał kluczową rolę: przemiany w charakterze i rozplanowaniu zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, warunki życia codziennego mieszkańców, sposoby zdobywania pożywienia, pracę rzemieślniczą i chałupniczą, ubiór, ozdoby, rozrywki. W podsumowaniach wykorzystane zostały wyniki badań specjalistycznych, w tym dendrologicznych, osteologicznych i ichtiologicznych. Całość zamyka zarys dziejów Szczecina z perspektywy archeologii, od najstarszego osiedla na Wzgórzu Zamkowym po czasy lokacji miasta na prawie magdeburskim.

Spis treści:

Rozdział I. Wprowadzenie
1. Zarys dziejów wczesnośredniowiecznego Szczecina (Marek Dworaczyk)  
2. Zarys dziejów badań archeologicznych w Szczecinie (Anna Bogumiła Kowalska)  
3. Wykop na Rynku Warzywnym. Założenia merytoryczne pracy (Anna Bogumiła Kowalska)
4. Próba rekonstrukcji topografii Starego Miasta w Szczecinie (Ryszard Krzysztof Borówka, Bolesław Wolny)

Rozdział II. Źródła archeologiczne
1. Charakterystyka warstw kulturowych (Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła Kowalska)
2. Podstawy datowania warstw kulturowych na Rynku Warzywnym (Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła Kowalska)  
3. Synchronizacja chronologiczna wczesnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych w obrębie szczecińskiego kompleksu osadniczego (Marek Dworaczyk)

Rozdział III. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza (Anna Bogumiła Kowalska)      
1. Konstrukcje budynków
2. Funkcje budynków
3. Miejsca siedliskowe
4. Konstrukcje ulic

Rozdział IV. Organizacja przestrzenna zabudowy (Anna Bogumiła Kowalska, Marek Dworaczyk)

Rozdział V. Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina w świetle źródeł archeologicznych (Anna Bogumiła Kowalska)                  
1. Elementy wyposażenia gospodarstw domowych (grupa funkcjonalna A)
2. Wytwórczość i zajęcia niewytwórcze (grupa funkcjonalna B)
3. Narzędzia wielofunkcyjne (grupa funkcjonalna C)
4. Rybołówstwo i transport wodny (grupa funkcjonalna D)
5. Zdobywanie pożywienia, rolnictwo i hodowla (grupa funkcjonalna E)   
6. Wyposażenie osobiste (grupa funkcjonalna F)
7. Biżuteria (grupa funkcjonalna G)   
8. Zabawki, gry, instrumenty muzyczne (grupa funkcjonalna F)

Rozdział VI. Garncarstwo (Marek Dworaczyk)

Rozdział VII. Szczecin we wczesnym średniowieczu z perspektywy archeologii (Anna Bogumiła Kowalska)

Wykaz skrótów
Bibliografia      
Summary
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych i etnicznych
Spis ilustracji, rycin i tabel
Aneks 1 – tabele zbiorcze materiału zabytkowego
Aneks 2 – zabytki wydzielone z poszczególnych warstw
Aneks 3 – zabytki według grup surowcowych
Aneks 4 – tablice zabytków wydzielonych