Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 76
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2023
ISBN/ISSN : 978-83-67578-00-4
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Długość: 235 mm
Szerokość: 165 mm
Wysokość: 10 mm
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

 

Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich. Przewodnik po wystawie archeologicznej w Muzeum Narodowe w Szczecinie.

 

 Świt Pomorza – nowa wystawa stała w Muzeum Narodowym w Szczecinie – prezentuje niemal 14 tysiącleci dziejów kultury na ziemiach pomorskich, obejmujących czasy od schyłku epoki lodowcowej do pierwszych dekad istnienia Księstwa Pomorskiego. Na ekspozycji można obejrzeć ponad 1000 zabytków pochodzących z bogatych zbiorów archeologicznych gromadzonych w Szczecinie od 1. połowy XIX wieku. 

 

Przewodnik dostępny jest także w języku angielskim pt. „The Dawn of Pommerania. The Collection of Pomeranian Antiquities. Exhibition Guide”  oraz w języku niemieckim pt. „Der Anbruch Pommerns. Die Sammlung pommerscher Altertümer. Führer durch die Ausstellung“.

 

Najstarsze spośród przedstawianych znalezisk archeologicznych pochodzą z XIII tysiąclecia BC. Są świadectwami kultury materialnej i duchowej społeczności łowiecko-zbierackich prowadzących gospodarkę przyswajalną, wykorzystującą dobra otaczającej przyrody. Kolejne ugrupowania wyspecjalizowanych myśliwych, łowców i zbieraczy epoki kamienia dominowały na Pomorzu przez kilka tysięcy lat.

Krzysztof Kowalski, Wstęp

 

Spis treści

 WPROWADZENIE   s.7
     
 SALA 1. EPOKA KAMIENIA (~12700–2000 BC)   s.9
 Cześć I. Paleolit i mezolit (~12700–4100 BC)   s.10
Przeszłość geologiczna Pomorza (>12700 BC)   s.10
Czytanie z krzemienia (~12700–4100 BC)   s.11
Oblicza kultur (~12700–4100 BC)   s.12
 Myślistwo, zbieractwo, rybołówstwo (~12700–4100 BC)   s.14
 Siekiery, kilofy, motyki i dłuta (~9600–5400 BC   s.15
 Okruchy wierzeń (~12700–4100 BC)   s.16
 W dobie zmian (~5400–4100 BC)   s.17
 Część II. Neolit (~5300–2000 BC)   s.19
 Wyjście z Edenu (~5300–2000 BC)   s.19
 Od ziarna do chleba (~5300–2000 BC)   s.20
 Wzory kultury (~5300–2000 BC)   s.23
 Mieć i być (~5300–2000 BC)   s.28
 Groby olbrzymów (~5300–2000 BC)   s.28
     
 SALA 2. OD EPOKI BRĄZU DO SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI (~2300 BC–600 AD)   s.31
Część III. Od epoki brązu do wczesnej epoki żelaza (~2300–400 BC)   s.32
 Groby i symbole (~2300–1500 BC)   s.32
 Nowe trendy (~2300–1500 BC)   s.33
 Mogiły, popielnice i zagadkowe puszki (~1500–1100/1000 BC)   s.34
 Między brązem a gliną (~1500–1100/1000 BC)   s.35
 Insygnia władzy i nie tylko (~1500–1100/1000 BC)   s.35
 Grzechotki i inne symbole (~1100/1000–450 BC)   s.37
 Wielkie pola popielnicowe (~1100/1000–450 BC)   s.39
 O przejawach sztuki (~1100/1000–450 BC)   s.40
 Nadodrzańscy wojownicy (~1100/1000–450 BC)   s.41
 Codzienność w przedmiotach (~1100/1000–450 BC)   s.43
 Pomorskie kanopy i urny domkowe (~600–400 BC)   s.45
Część IV. Od okresu przedrzymskiego do schyłku starożytności (~500 BC – 600 AD)   s.47
 W kręgu północnego Bałtyku (~500–50 BC)   s.47
 Zjawisko latenizacji (~200 BC–BC/AD)   s.48
 Żelazo w codzienności (~200 BC–BC/AD)   s.49
 Pierwsze przejawy romanizacji (~BC/AD–50 AD)   s.50
 Goci na Pomorzu (~BC/AD–400 AD)   s.51
 Importy rzymskie na Pomorzu (~BC/AD–400 AD)   s.54
 Pomiędzy silnymi sąsiadami (~BC/AD –300 AD)   s.55
 Okres wędrówek ludów na Pomorzu (~350–600 AD)   s.56
     
 SALE 3 i 4. WIEKI ŚREDNIE (~650/700–1200 AD).   s.59
 Część V. Wczesne średniowiecze (~650/700–1200 AD)   s.61
 W domu (~650/700–1200 AD)   s.61
 Przy pracy (~900–1200 AD)   s.63
 Na wojnie (~900–1200 AD)   s.64
 Sacrum (~900–1200 AD)   s.66
 W podróży (~900–1200 AD)   s.68
Od święta (~800–1200 AD)   s.69
We wspólnocie (~800–1200 AD)   s.72
 Na wodzie (~800–1200 AD)   s.74