Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 4/5, zeszyt 1

Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 32,91 zł

CZASOPISMO
Szczecin 2010
il.: fot., mapy, rys., tab. czarno-białe
streszcz. w jęz. ang.
format: 17 x 24
oprawa: miękka
ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin.

 Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

 Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

W tym numerze:

Płaza Dominik Kacper, Grużdź Witold, Experimental Study of Pomeranian Flint (Kugleflint). Some aspects of blade technology on Mesolithic site Jastrzębia Góra 4, s. 5-19

Rogalski Bartłomiej, Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1, s. 21-72.           

Rogalski Bartłomiej, Siedlung der Oksywie-Kultur in Głuszyno Kreis Słupsk Fundort 1, s. 73

Porzeziński Antoni, Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters, s. 123-124

Porzeziński Antoni, Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe), s. 125-149

Kowalska Anna B., Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?, s. 151-165

Kowalska Anna B., Die frühmittelalterliche Schleuder von Szczecin – gefährliche Waffe nützliches Werkzeug oder Kinderspielzeug?, s. 166

Chełkowski Zygmunt, Kłyszejko Bernard, Chełkowska Bożena, Sobociński Andrzej, Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie, s. 167-191

Chełkowski Zygmunt, Kłyszejko Bernard, Chełkowska Bożena, Sobociński Andrzej, Die Ichtiofauna der frühmittelalterlichen Schichten auf dem Rynek Warzywny in Szczecin, s. 192

Dworaczyk Marek, Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie, s. 193-228

Dworaczyk Marek, Versuch der Interpretation der Gruppen von Keramikgefäßen aus den Siedlungsschichten der Ausgrabungsstellen am Rynek Warzywny in Szczecin, s. 229-230

Cnotliwy Eugeniusz, Archeologiczny przyczynek do dziejów późnośredniowiecznego Wolina, s. 231-322

Cnotliwy Eugeniusz, Archäologische Beiträge zur Geschichte des spätmittelalterlichen Wollins, s. 323-324

Kuczkowski Andrzej, Kajkowski Kamil, Steine in der pommerschen Kultur, s. 349

Kuczkowski Andrzej, Kajkowski Kamil, Kamień w kulturze Pomorza, s. 325-348

Kuczkowski Andrzej, Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa, s. 351-355

Szymczyk Magdalena, Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu, s. 361-369

Porzeziński Antoni, Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5, s. 371-393

Janowski Andrzej, Rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3, s. 395-403

Kowalski Krzysztof, Wystawa Troja – sen Henryka Schliemanna, s. 405-407

Janowski Andrzej, Kowalski Krzysztof, Słowiński Sławomir, XVI Sesja Pomorzoznawcza, s. 411

Kowalska Anna B., Sesja naukowa In gremio – in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową,  s. 413-414

Filipowiak Władysław, Jerzy Wojtasik (12.04.1929-31.12.2007), s. 415-417

Wołągiewicz Maria Danuta, Bibliografia prac Jerzego Wojtasika, s. 418-421