Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria Tom XI

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 289
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 51,43 zł

 "Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

 Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Śmierć zawsze była zjawiskiem obecnym w życiu człowieka, istotnym dla poczucia tożsamości całych społeczności. Lęk przed utratą życia, cierpienie, jakie się z tym zwykle łączyło, a także absolutna powszechność prowadziły ludzi do konieczności tłumaczenia tego zjawiska. Z biegiem czasu znaczenie śmierci ewoluowało, często stanowiąc jeden z centralnych elementów kultury.

 

Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk, O śmierci bez przesady. Próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk  
O śmierci bez przesady. Próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią s.7
On death with no exaggeration. A technological approach to the study of death. Summary s.31
   
Justyna Żychlińska  
Transformacja ciała ludzkiego jako wyraz świadomości i istnienia duchowości w kulturze łużyckiej s.33
The transformation of the human body as an expression of the existence of consciousness and spirituality in the Lusatian Culture. Summary s.44
   
Kinga Zamelska-Monczak  
Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka s.45
Early medieval combs from Santok. Summary s.91
   
Eugeniusz Cnotliwy  
W sprawie budownictwa we wczesnośredniowiecznym Wolinie s.93
Construction in early medieval Wolin. Summary s.106
   
Antoni Porzeziński  
"Importowane" naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie s.107
"Imported" vessels of the Tornow and Gross Raden type on sites 2 and 2a in Cedynia, West Pomeranian Voivodeship. Summary s.121
   
Kamil Kajkowski, Piotr N. Kotowicz  
Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek lodziowy ze Szczecina s.123
A forgotten early medieval boat burial from Szczecin. Summary s.136

 

ODKRYCIA

Bartłomiej Rogalski  

Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania sondażowe cmentarzyska ze starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w m. Modrzewo, gm. Suchań, pow. stargardzki, stanowisko 6 (AZP 33-13/33)

Verification and reconnaissance test excavations on a burial ground from the older and younger pre-Roman period in Modrzewo, Suchań commune, Stargard district, site 6 (AZP 33-13/33)

s.137
   
Bartłomiej Rogalski  

Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7)

Archaeological test excavations on the burial ground from the Roman period in Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7)

s.145
   
Aleksander Bursche, Bartłomiej Rogalski  

Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013-2014

Excavations in Suchan, Suchan commune, Stargard district, site 18 in 2013-2014

s.151
   
Andrzej Kuczkowski, Dorota Malarczyk  

Znalezisko wczesnoabbasydzkiego dirhama w Trzebiatowie, pow. gryficki

Find of an early Abbasid dirham from Trzebiatów, Gryfice district

s.161
   
Andrzej Kuczkowski  

Naczynie z wczesnośredniowiecznego depozytu srebrnego (?) z okolic Darłowa, pow. sławieński

A vessel from an early medieval silver hoard (?) from the area of Darlowo, Sławno district

s.165
   
Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal  

Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski

Non-invasive research conducted in 2014 in the area of strongholds in Bardy and Świclubic, Kołobrzeg district

s.169
   
Magdalena Szymczyk  

Średniowieczna szachownica na portalu kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, pow. myśliborski

Medieval chequered pattern on the portal of the Collegiate Church of St John the Baptist in Myślibórz, Myślibórz district

s.175
   
Andrzej Kuczkowski  

Średniowieczny topór żelazny z okolic Świdwina, pow. świdwiński

Medieval iron axe from the area of Swidwin, Świdwin district

s.181

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Paulina Romanowicz  
Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, Felix Biermann, Szczecin 2015 s.185
   
Ewa Górkiewicz  
Dzieje Stepnicy, red. Radosław Gaziński, Ewa Gwiazdowska, Maciej Szukała, Ryszard Techman, Szczecin 2014 s.187
   
Ewa Górkiewicz  
Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla Sławomir Moździoch, Wrocław-Głogów 2014 s.189
   
Anna B. Kowalska  
Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Blazej Stanisławski, Władysław Filipowiak, Warszawa 2014. Origines Polonorum, t. 7 s.191
   
Bartłomiej Rogalski  
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015 s.193
   
Anna B. Kowalska  
The Island in Zolte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014 s.195
   
Agnieszka Kowalówka  
Piotr N. Kotowicz, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów 2014. Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 30 s.197
   
Agnieszka Kowalówka  
Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015 s.199
   
Agnieszka Kowalówka  
Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, red. Paweł Migdalski, Cedynia 2014 s.201
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok. Suplement s.203
   
Indeks nazw geograficznych za 2013 rok. Suplement s.207
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2014 rok s.209
   
Indeks nazw geograficznych za 2014 rok s.249

 

KRONIKA

Anna B. Kowalska  
Civitas et urbs Szczecin. Projekt naukowy realizowany w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie w latach 2012-2014 s.253
   
Krzysztof Kowalski  
Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie s.259
   
Agnieszka Kowalówka  
Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą oraz Pomorze u progu chrześcijaństwa. Wystawy czasowe s.265
   
Izabela Sukiennicka  
Skarby z okolic Suchania. Wystawa czasowa s.269
   
Paweł Migdalski  
Sprawozdanie z działalności naukowo-edukacyjnej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita" za 2014 rok s.277
   
Maria Danuta Wołągiewicz  
Początki w Szczecinie. Pamięci Ryszarda Wołągiewicza (19.06.1933-14.01.1994) s.285