Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891-1918

Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 512
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
ISBN/ISSN : 978-83-86136-96-4
Długość: 170 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 39,00 zł

Prezentowana książka dotyczy jednego z najbardziej interesujących okresów w dziejach architektury Szczecina, a mianowicie przełomu XIX i XX w. Koniec XIX w. i pierwsze lata następnego stulecia były dla Szczecina okresem dynamicznego rozwoju. W ciągu życia jednego zaledwie pokolenia to prowincjonalne pruskie miasto garnizonowe awansowało do rangi gospodarczej potęgi, stając się największym portem na Bałtyku. Towarzyszył temu szybki rozwój przestrzenny miasta i ożywiony ruch budowlany. Właśnie wtedy Szczecin zyskał swój niepowtarzalny charakter, który tworzą szerokie aleje i wielkie place, rozległe dzielnice willowe i obszerne parki; wówczas też powstały monumentalne Wały Chrobrego (dawne Hakenterasse).

Szczecin stał się w tym czasie w dwojaki sposób ważnym miejscem dla ówczesnej architektury. Przede wszystkim był obszarem realizowania retrospektywnej, „żurnalowej” architektury, w klarowny sposób prezentującej dotychczasowe tendencje. Stąd bierze się wielowątkowość i eklektyzm architektury wilhelmińskiej w Szczecinie, które do niedawna uznawane były za jej słabość. Jednak właśnie dzięki temu jest ona doskonałym przykładem architektury Niemiec okresu wilhelmińskiego (lat 1889–1918). Rola Szczecina nie ogranicza się tylko do tego – był on również miejscem prowadzenia eksperymentów i realizowania nowych koncepcji. Od lat dziewięćdziesiątych XIX w. w Szczecinie coraz częściej sięgano po wzory awangardowe. Niekiedy nawet pojawiają się w Szczecinie dzieła o nowatorskim charakterze w skali metropolii berlińskiej i obszaru jej wpływów. Należą do nich nie tylko realizacje architektów z wielkich ośrodków (np. osiedle Ackermannshöhe Hermana Muthesiusa), lecz także projekty miejscowych architektów (np. willa Rohrbecków Adolpha Thessmachera).W tym znaczeniu Szczecin staje się u progu XX w. metropolią – biorąc udział w procesach dziejących się w Berlinie. Sformułowanie służące za tytuł publikacji – między prowincją a metropolią – oddaje charakter architektury wilhelmińskiego Szczecina, zarazem prowincjonalnej i włączającej się w rytm życia artystycznego wielkiej metropolii.
Publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej w 2003 r. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.