Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Judaica w polskiej sztuce ludowej

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 10
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2000
ISBN/ISSN : 83-908563-3-6
Język: polski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 200 mm
Szerokość: 2 mm
Wysokość: 190 mm
Cena podstawowa dla wariantu 3,00 zł

 

Prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawa „Judaica w polskiej sztuce ludowej” jest trzecią wystawą o tej tematyce, zorganizowaną przez Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach ze zbiorów własnych i wypożyczonych z innych muzeów etnograficznych w Polsce, z kolekcji prywatnych i pozyskanych bezpośrednio od twórców ludowych.

 

 

Wystawa "Judaica w polskiej sztuce ludowej" jest chyba pierwszą wystawą w Polsce, jaka została zorganizowana po II wojnie światowej. Wprawdzie tematy żydowskie pojawiały się wcześniej na wystawach autorskich i tematycznych, ale nigdy na takich wystawach nie zgromadzono tak dużo prac pochodzących z całej Polski. Oczywiście, nie jest to prezentacja całego materiału o tematyce żydowskiej, zgromadzonego w różnych muzeach etnograficznych i w kolekcjach, nie mniej jednak, to co zostało zaprezentowane odzwierciedla najważniejsze tematy z dziejów tak Żydów biblijnych, jak i przede wszystkim Żydów polskich z XIX-XX w. Wszystkie prace zgromadzone na wystawie powstały współcześnie. Warto na to zwrócić uwagę, bowiem obraz Żyda polskiego jest dziś trochę inny niż w XIX stuleciu i w okresie międzywojennym, o czym mogą zaświadczyć literatura, folklor, ikonografia. Wcześniej było więcej elementów satyry, niekiedy nawet negatywnych ocen, dziś one zeszły na dalszy plan wobecwojennych i powojennych doświadczeń, jakie przeżyło nasze społeczeństwo, nasze - w rozumieniu społeczeństwa o różnych religiach, językach, kulturze. Nastąpił powrót do dawnej idei o wzajemnej tolerancji i szacunku.