Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wieża Babel. Pomorze Zachodnie po 1945 r.

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 203
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2023
ISBN/ISSN : 978-83-67578-16-5
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Długość: 155 mm
Szerokość: 20 mm
Wysokość: 215 mm

Publikacja nawiązuje do wystawy plenerowej „Wieża Babel. Pomorze Zachodnie po 1945 r.”, która ma miejsce od 21.11.2023 do 31.01.2024r. Wystawa ma stanowić zachętę do refleksji, czy na Pomorzu Zachodnim, na terytorium mającym bardzo skomplikowaną historię, przez kilkadziesiąt lat udało się stworzyć społeczność, wspólnotę, silnie związaną ze swoją małą ojczyzną, która dla większości stała się nią dopiero po drugiej wojnie światowej. Organizatorem jest Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

Ziemie Zachodnie i Północne, w tym Pomorze Zachodnie, czyli miejsca, gdzie alianci decydowali o dalszych losach , zostały dotknięte przez wszystkie najtrudniejsze zjawiska związane z czasem wojny i powojnia: nazizm, wysiedlenia, zniszczenie dorobku pokoleń, praca niewolnicza robotników przymusowych, obozy koncentracyjne, śmierć, przemoc, gwałty, rabunki, szaber, ucieczki, zmiana granic, całkowita wymiana ludności, potem stalinizm, prześladowanie przeciwników nowego systemu, tłumienie antykomunistycznych protestów, wreszcie zacieranie niewygodnej pamięci i deformacja historii.

Książka przypomni przedwojennych mieszkańców tych ziem, opowie o losach Niemców wysiedlanych, albo zatrzymywanych po wojnie wbrew ich woli, o historii ludności autochtonicznej, w tym Kaszubów. Przypomni o tych, którzy na te ziemie przybyli z własnej woli skuszeni obietnicami lepszego życia, zatrzymali się podczas powrotów z Zachodu, z obozów koncentracyjnych, oflagów, stalagów, z formacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Spis treści

   I. Wstęp: Ewolucje pamięci

s.6

Powojenna Europa, powojenna Polska

s.6

Pomorze Zachodnie 1945

s.13

Tygiel narodów – historie nieprzystające

s.41

Pamięć amputowana

s.59

   II. Wystawa: Wieża Babel

s.108

Pomorze Zachodnie po 1945 r.

s.108

Wieża Babel

s.108

Europa po drugiej wojnie światowej

s.110

Polska po drugiej wojnie

s.114

Pomorze Zachodnie i Szczecin po drugiej wojnie światowej

s.118

Nowa władza, nowi mieszkańcy

s.126

Bezprawie: Sowieci i przestępcy

s.136

Niemcy i autochtoni

s.144

Mniejszości narodowe

s.150

Polacy z Polski starej, Kresowianie

s.156

Repatrianci z Zachodu i Wschodu, ziemianie

s.162

Wieczny strach

s.170

Pamięć odkryta

s.176

Pamięć odkłamana

s.182

Pamięć protestów

s.188

Bibliografia

s.196