Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

§1

Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a. MNS – Muzeum Narodowym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 27, 70-561 Szczecin, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, pod numerem RIK 2/99WZ, NIP 851-00-13-721, REGON 000276860, tel. (+48) 91 431 52 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
b. Sklep Internetowy MNS – sklep internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie działający pod adresem sklep.muzeum.szczecin.pl.
c. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, lub prawna zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego MNS.
d. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z MNS niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklep.muzeum.szczecin.pl. MNS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w działalności sklepu.

2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z Muzeum Narodowego w Szczecinie i akceptuje niniejszy regulamin. W zamówieniu (w koszyku) Klient wskazuje:
a. zamawiany produkt;
b. ilość zamawianych produktów;
c. adres, pod który ma być dostarczony produkt oraz adres do wysłania faktury – mogą to być dwa różne adresy;
d. sposób dostawy;
e. sposób płatności.
f. kod promocyjny

3. Klient przy zamówieniu większej liczby produktów, których waga przekracza 20000 gramów, musi  skontaktować się drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną (91 43 15 208) z obsługą sklepu internetowego MNS.

4. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zamawiany produkt znajduje się w Magazynie.

5. Zamówienie jest realizowane w oparciu o dane wskazane przez Klienta w zamówieniu.

6. Sklep Internetowy MNS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

7. W przypadku braku produktów (lub części z nich) objętych zamówieniem Klienta w magazynie Sklep Internetowy MNS wysyła do Klienta wiadomość (na adres email Klienta wskazany w formularzu zamówieniowym) z informacją, który produkt nie jest dostępny.

8. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 7. niniejszego paragrafu może:
a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b. w przypadku dostępności pozostałych zamówionych produktów – wyrazić zgodę na realizację zamówienia bez produktu niedostępnego w magazynie.

9. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta, o której mowa w punkcie 8, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia w terminie 3 dni Sklep Internetowy MNS może:
a. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć produkt, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować (zwrot kosztów wg § 7, pkt. 3 i 4.);
b. anulować zamówienie Klienta w całości, najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli zapłata za produkt nastąpiła z góry, Sklep Internetowy MNS zwraca Klientowi wpłaconą sumę w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

10. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wystawienia faktury.

11. Zmian można dokonać, kontaktując się z MNS drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną.

12. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części zamówienia.

13. Jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. 

§ 3

Ceny produktów

1. Sklep Internetowy MNS zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie sklep.muzeum.szczecin.pl – zarówno o publikacjach, których nakłady zostały wyczerpane, jak i aktualnie znajdujących się w magazynie – i oferuje produkty dostępne za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego MNS:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych;
b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego MNS przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklep.muzeum.szczecin.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy MNS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 4

Forma realizacji zamówień

1. Zamówienie na terenie Polski jest dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres pocztowy wskazany w formularzu zamówieniowym.

2. Koszt wysyłki zamówionych produktów jest zgodny z cennikiem usług Poczty Polskiej a także zawiera koszty opakowania oraz odpowiednią stawkę VAT.

3. Zamówione produkty są wysyłane paczką maksymalnie do 20000 gramów. W razie zamówienia produktów, których łączna masa przekroczy 20000 gramów, należy skontaktować się z obsługą sklepu lub usunąć część produktów z koszyka tak by ich ostateczna waga nie przekraczała 20000 gramów. Usunięte produkty należy zamówić osobno. Klient zobowiązany jest do uiszczenia łącznych kosztów wysyłki dla wszystkich paczek z każdego zamówienia.

4. Sklep Internetowy MNS nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską. 

§ 5

Formy płatności

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony na terenie Polski, można dokonać w ciągu 7 dni od dokonania zamówienia poprzez:
a. zapłatę osobistą w kasach MNS przy ul. Staromłyńskiej 27, ul. Staromłyńskiej 1, ul. Wały Chrobrego 3 i ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie;
b. płatność przelewem bankowym na rachunek MNS 74 1500 1722 1217 2001 2158 0000; w tytule przelewu należy podać numer zamówienia;
c. Płatność elektroniczną obsługiwaną przez DotPay.

§ 6

Warunki reklamacji

1. Reklamacja powinna być przekazana do Sklepu Internetowego MNS drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemną (Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27, 70-561 Szczecin).

2. Sklep Internetowy MNS w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o decyzjach podjętych w związku z jej rozpatrzeniem.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy i zwrócić zamówioną w Sklepie Internetowym MNS rzecz bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub  od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie otrzymanej rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na formularzu będącym do pobrania na naszej stronie internetowej: sklep.muzeum.szczecin.pl/images/pliki/Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-sprzedazy.doc

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Klient, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić kupioną rzecz w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotów należy dokonywać na adres:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70–561 Szczecin.

5. Sklep Internetowy MNS:
a. zwraca Klientowi należność za odesłany produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki ze zwróconą rzeczą lub dnia doręczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej;
b. zwraca pobrany najtańszy zwykły koszt dostarczenia przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (dostarczyciela przesyłek) do Klienta;
c. nie zwraca kosztów przesyłki od Klienta do Sklepu Internetowego MNS;

6. W wypadku, gdy zamówienie zapłacone zostało walutą obcą, zwrot należności odbywa się po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania zwrotu. Sklep Internetowy MNS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice kursowe.

7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8

Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym MNS, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego MNS , na ich przetwarzanie do celów sprzedażowych i marketingowych, oraz wpisanie na listę mailingową MNS

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z ustawą o której mowa w ust. 2 Klienci Sklepu internetowego MNS mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy MNS.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego MNS nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbywa się na pisemny wniosek użytkownika, przesłany mailowo lub pisemnie. 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a MNS,
b. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl - spory konsumenckie, uokik.gov.pl - ważne adresy, uokik.gov.pl - sprawy indywidualne

6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a MNS, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.

7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Obecność produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego MNS nie oznacza dostępności produktu i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy MNS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości pod adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep Internetowy MNS dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży produktów, jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy MNS.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta.

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy MNS są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  20 lutego 2016.

7. Sklep Internetowy MNS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.muzeum.szczecin.pl.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Muzeum Narodowego w Szczecinie.