Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej

Cena podstawowa dla wariantu 18,00 zł
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 90
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-37-0
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 7 mm
Wysokość: 235 mm

Dwujęzyczny katalog Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej / Aechaeological Tour in Łobez Land jest kolejna publikacją z serii Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pomeranian archaeological collections of the National Museum in Szczecin pod redakcją Lecha Karwowskiego i Dariusza Kacprzaka.

"Jednocześnie, jak poprzednie woluminy, towarzyszy wystawie poświęconej kolejnej odsłonie archeologii Pomorza Zachodniego, widzianej przez pryzmat niewielkiego obszaru. W tym przypadku jest nim ziemia łobeska, należąca do jednego z ciekawszych pod względem fizjograficznym wycinków regionu. Malowniczy, wysoczyznowy krajobraz tworzą tu liczne wzniesienia poprzecinane doliną meandrującej Regi i jej mniejszych dopływów oraz pełne uroku jeziora i mokradła. Tak duża dostępność wody sprawiła, że terytorium to było na przestrzeni tysięcy lat chętnie zasiedlane, o czym świadczy pokaźna liczba rozmaitych odkryć archeologicznych. Wśród prawie 2 tysięcy znalezisk należy wymienić przede wszystkim skarby przedmiotów z brązu, srebra i złota oraz pozostałości wielu osad, cmentarzysk, a także warownych grodzisk tworzących gęstą sieć".

(fragment wstepu Lecha Karwowskiego)