Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

MIEJSCA. O przestrzeniach dla sztuki.

Ilustracje: kolorowe
Format: A5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : 978-83-9513-40-0-5
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 150 mm
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 210 mm
Cena podstawowa dla wariantu 40,00 zł

Publikacja jest analizą teoretyczną i opisem funkcjonowania modeli różnych miejsc, które wymykają się oficjalnemu schematowi zhierarchizowanych instytucji, takich jak muzeum czy galeria.

Autorami tekstów są zarówno osoby o bogatym dorobku twórczym i naukowym, jak i młodzi artyści oraz teoretycy, którzy obecnie współtworzą takie sytuacje lub też funkcjonują w ich obiegu.

Część tekstów poświęcona jest również miejscu rozumianemu jako fizyczna przestrzeń miasta – Szczecina, w którym znajduje się Obrońców Stalingradu 17, i jest próbą uchwycenia jego skomplikowanego genius loci, który warunkuje specyfikę środowiska twórczego.

Miasta, gdzie wraz z powstaniem Akademii Sztuki wyodrębniła się grupa osób związanych z uczelnią: studentów, absolwentów oraz pedagogów, odczuwających potrzebę współtworzenia przestrzeni dla sztuki.

 

Spis treści

1. Wstęp. Str.8

2. Od Bismarca do Bałuki

Obrońców Stalingradu 17. Małgorzata Kaźmierczak.  Str. 11

3. Poza akademicką hierarchią.

Rozmowa z twórcami Obronców Stalingradu 17. Karolina Plinta.  Str. 23

4. Wymknąć się do codzienności.

Statyczne i dynamiczne miejsca sztuki. Błażej Filanowski.  Str. 39

5.Alternatywne miejsca sztuki. Wojciech  Ciesielski.  Str. 53

6. Gościnność gościa. O gospodarzach i gościach w przestrzeni sztuki. Olga Zielińska.  Str. 69

7. Nienormatywne przestrzenie sztuki. Marek Wasilewski.  Str. 85

8.Nudne peryferia. Łukasz Jastrubczak.  Str. 99

9. Obrońców  1936/2017

Peryferia sztuki, zaplecza walki. Paweł Wolski.  Str. 125

10. Kolejne otwarcie.

O tożsamości Szczecina.  Z Przemkiem Głową rozmawia Anna Orlikowska.  Str. 145

11.Trzecia droga.

Notatki o Obrońców Stalingradu 17. Maciej Nowacki.  Str.159

12. Alternatywność przestrzeni i jej kluczowy aspekt procesualny.

O zmienności znaczeń i postaw, roli procesu w społecznym stanowieniu, żywocie własnym oraz kontakcie międzyplanetarnym. Agnieszka Grodzińska.  Str. 175

13. Klapsik w półśrodki.

O afordancji przestrzeni i aktywności artystycznej w obliczu ekonomizacji rekreacji rozmawiają  A. Grodzińska i K. Babińska.  Str. 193

14.Portret przodka.

Jana Baczyńska  Str. 214