Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

ALBO ODRA. Odra-Cuts. Portret pejzażu rzeki granicznej. ODER-CUTS. Porträt einer Grenz.Fluss.Landschaft.

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 190
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-3-86228-239-5
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Berlin
Długość: 285 mm
Szerokość: 17 mm
Wysokość: 265 mm
Cena podstawowa dla wariantu 90,00 zł

Katalog towarzyszący wystawie "Götz Lemberg. albo Odra / Oder-Cuts" (10.06.2022–9.10.2022) prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Publikacja zawiera eseje krytyczne Dariusza Kacprzaka oraz Marty Smolińskiej dotyczące twórczości Götza Lemberga, a także zapis rozmowy Ludgera Derenthala z artystą.

 

(...) Panoramy i kombinacje tworzą współczesny portret Odry i Nadodrza – obraz oryginalny i wartościowy, niepostrzeżenie zawładający wyobraźnią widza. Skonstruowana przez artystę nadodrzańska rzeczywistość dostarcza estetycznej satysfakcji – czasem jest źródłem wizualnej przyjemności, kiedy indziej zaskakuje, wręcz wzbudza porusznie. Götz Lemberg – z ciekawością odkrywcy, powagą badacza, umiejętnością patrzenia i wrażliwością artysty – analizuje środkowoeuropejski dialog tego, co lokalne, z tym, co uniwersalne. Dostrzegając wizualne tropy rozmaitych historycznych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, mentalnych uwikłań współczesności, stawia pytania o tożsamość regionu, prowokuje łańcuchy myśli, u każdego nakladające się na osobiste życiowe doświadczenia. Poprzez rezygnację z nadania tytułów swoim dziełom zaostrza apetyt na transgraniczną rozmowę o Odrze, współczesnym pograniczu oraz jego mieszkańcach.

 

Dariusz Kacprzak, albo Odra. Gra z widzem Götza Lemberga

 

 

Spis treści

Tytułem wstępu

 s.9

 Dariusz Kacprzak, Oder-Cuts. albo Odra. Gra z widzem Götza Lemberga

 s.141

 Czy można sportretować krajobraz rzeczny? Ludger Derenthal w rozmowie z Götzem Lembergiem

 s.150

 Marta Smolińska, Palimpsestowy charakter krajobrazu granicznego Odry Projekt fotograficzny „ODER-Cuts. Portrait einer Grenz.Fluss.Landschaft” Götza Lemberga jako przykład border art

 s.159

 Kilometraż Odry 542 – 746

 s.171

 Indeks

 s.181

 Biogramy autorów

 s.190

 Impressum

 s.191

 

Inhalt

Zum Geleit

s.8

Oder-Cuts

s.10

Dariusz Kacprzak, Oder die Oder. Götz Lembergs Spiel mit dem Betrachter

s.134

Kann man eine Flusslandschaft porträtieren? Ludger Derenthal im Gespräch mit Götz Lemberg

s.147

Marta Smolińska, Der palimpsestische Charakter der Oder-Grenzlandschaft. Götz Lembergs fotografisches Grenzkunstprojekt

s.155

Oder-Flusskilometer 542 – 746

s.171

Index

s.181

Biografien

s.190

Impressum

s.191

 

 Content

 Foreword

 s.163

 Dariusz Kacprzak, Oder-Cuts. Either Oder. Götz Lemberg’s Playing with the Viewer

 s.164

 Is it possible to portray a river landscape? Ludger Derenthal in conversation with Götz Lemberg

 s.166

 Marta Smolińska, The Palimpsestic Character of the Oder Borderscape. Götz Lemberg’s border art photographic project. “ODER-Cuts. Portrait einer Grenz.Fluss.Landschaft.”

 s.168

 River kilometer 542 – 746

 s.171

 Index

 s.181

 Biographies

 s.190

 Imprint

 s.191