Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

brak obrazka

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I.Tom I

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 290
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : 978-83-63365-70-7
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 16 mm
Wysokość: 295 mm

Pierwszy tom dwutomowej monografii źródłowej "Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I" poświęcony wynikom badań naukowych nad najmniejszym nadodrzańskim kwartałem szczecińskiej Starówki.

Kwartał I znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznej Bramy Panieńskiej, z której do dziś zachowała się Baszta Panieńska, znana też jako Baszta Siedmiu Płaszczy.

Wieloautorska publikacja monograficzna pod redakcją archeologa, dr hab. Anny B. Kowalskiej ukazuje dzieje północno-wschodniej części Starego Miasta od wczesnych faz średniowiecza po nowożytność – od średniowiecznego „urbs” po nowożytne „civitas”, w rejonie współczesnej ulicy Kłodnej. To tutaj podczas prac archeologicznych znaleziono unikatową drewnianą tarczę, jedyną tego typu w Europie, tutaj odkryto relikty najstarszych umocnień drewniano-ziemnych szczecińskiego podgrodzia i pozostałości najstarszych urządzeń wodociągowych obecnego Podzamcza.

Spis treści:

Rozdział I. Wprowadzenie
Anna B. Kowalska
I.1. Wstęp
Anna Uciechowska-Gawron, Sławomir Słowiński, Tatiana Balcerzak
I.2. Historia badań archeologicznych i architektonicznych

Rozdział II. Źródła archeologiczne
Anna Uciechowska-Gawron
II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych
Marek Dworaczyk
II.2. Ceramika średniowieczna
Mirosław Marcinkowski
II.3. Ceramika nowożytna
Roman Kamiński
II.4. Kafle i forma ceramiczna
Bogdan Walkiewicz
II.5. Fajki gliniane jednorodne
Sławomir Słowiński
II.6. Drobne przedmioty z gliny
Anna Uciechowska-Gawron
II.7. Wczesnośredniowieczna tarcza
Anna Uciechowska-Gawron
II.8. Drobne przedmioty z drewna i kory
Izabela Bobik
II.8.1. Gatunki drewna używane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku
Agnieszka Kowalówka
II.9. Łódź jednopienna i elementy szkutnicze
Anna B. Kowalska
II.10. Nowożytne wyroby skórzane
Teresa Radek
II.10.1 Oznaczenia zoologiczne przedmiotów skórzanych z latryny nr 1
Katarzyna Cywa
II.10.2 Analiza taksonomiczna elementów drewnianych z obuwia nowożytnego
Jerzy Maik
II.11. Tkaniny
Aleksandra Wilgocka
II.12. Przedmioty szklane
Andrzej Janowski
II.13. Przedmioty z żelaza i metali kolorowych
Anna Uciechowska-Gawron
II.14. Wyroby z surowców skalnych
Marcin Szydłowski
II Analiza petrograficzna wyrobów z surowców skalnych
Sławomir Słowiński
II.15. Przedmioty z poroża i kości
Daniel Makowiecki, Mirosława Zabilska-Kunek
II.16. Analiza archeozoologiczna
Monika Badura, Bartłomiej Hajek
II.17. Średniowieczny materiał botaniczny

Rozdział III. Zabudowa
Anna Uciechowska-Gawron
III.1. Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne
Anna Uciechowska-Gawron
III.2. Średniowieczna drewniana zabudowa mieszkalno-gospodarcza
Izabela Bobik
III.2.1. Oznaczenia dendrologiczne próbek drewna z konstrukcji wału i budynków mieszkalnych
Tatiana Balcerzak
III.3. Średniowieczna i nowożytna murowana zabudowa mieszkalno-gospodarcza

Rozdział IV. Źródła historyczne
Ewa Gwiazdowska
IV.1. Ikonografia i kartografia kwartałów w dzielnicy Kessin jako źródło historyczne
Maciej Słomiński
IV.2. Kwartał I szczecińskiego Podzamcza w źródłach historycznych Rozdział
Rozdział V. Życie codzienne
Sławomir Słowiński
V.1. Infrastruktura miejska (ulice, wodociągi, sanitariaty)
Anna B. Kowalska
V.2. Trwałe wyposażenie domów w świetle źródeł archeologicznych i ikonografii
Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
V.3. Warunki i poziom życia. Podsumowanie
Andrzej Janowski
V.4. Handel
Anna B. Kowalska
V.5. Wytwórczość i rzemiosła

Rozdział VI. Podsumowanie
Anna B. Kowalska
VI.1. Północno-wschodnia część suburbium w dziejach miasta. Próba podsumowania wyników badań nad kwartałem I
Anna B. Kowalska
VI.2. North-eastern part of the suburbium in the history of the town. An attempt to sum up results of the research on quarter I