Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Archeomoderna. Polska sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze. Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen.

Ilustracje: kolorowe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
ISBN/ISSN : 978-83-63365-86-8
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Ilość stron: 103
Długość: 170 mm
Szerokość: 9 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Przewodnik po wystawie "Archeomoderna. Polska Sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze. Polnische moderne Kunst und staatbildende Mythen". Wystawa była prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 13.03.2021 do 16.05.2021 r.

 

...Wystawa Archeomoderna, pomyślana jako jubileusz 75-lecia polskiego muzealnictwa w Szczecinie oraz 50-lecia funkcjonowania placówki w sieci muzeów narodowych, ukazuje specyfikę tutejszych zbiorów artystycznych w kontekście tamtego interdyscyplinarnego zbliżenia. Dzięki obiektom użyczonym przez liczne instytucje i prywatnych kolekcjonerów pozwala zarysować dzieje owego aliansu, sięgającego korzeniami XIX stulecia oraz XX wieczne tło ogólnokrajowe. Prehistoryczno-etnograficzna rama oferuje także nowe spojrzenie na niektóre kierunki powojennego modernizmu - od surrealizmu przez malarstwo materii do nowej rzeźby i rzemiosła artystycznego - w perspektywie centralnej polityki państwa, podkreślającej jego długowieczną czy nawet odwieczną monokulturowość. Dziś konstrukcja ta odkrywa swoją tożsamość jako mit: modyfikowany i performowany w odpowiedzi na potrzeby wewnętrznego zarządzania narodem i jego zewnętrznej reprezentacji. Dzieła sztuki stanowią również świadectwo przyswajania międzynarodowych tendencji – zarówno z zakresu nauk antropologicznych, jak i sztuk wizualnych.

 

Wstęp

 

 

Spis treści

 Archeomoderna

 s.6

 I. Nurt archeologiczny

 s.10

 II. Performowanie Słowiańszyzny

 s.26

 III. Imaginarium prehistoryczne

 s.44

 IV. Polska ma więcej niż 1000 lat

 s.56

 V. Ekspedycje i konkwisty

 s.76

 Przypisy

 s.92

 

 Inhalt

 Archeomoderna

 s.6

 I. Archäologischer Trend

 s.10

 II. Das Performieren von Slawentum

 s.26

 III. Prähistorisches Imaginarium

 s.44

 IV. Polen ist über 1000 Jahre alt

 s.56

 V. Expeditionen und Eroberungen

 s.76

 Fußnoten

 s.92