Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

brak obrazka

Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 545
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2014
ISBN/ISSN : 978-83-63365-15-8
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 215 mm
Szerokość: 36 mm
Wysokość: 303 mm

Monografia „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” opracowana przez Eugeniusza Cnotliwego stanowi podsumowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1947–1979 na Wzgórzu Zamkowym, które odnoszą się do początków dworu książęcego i przemian w zabudowie szczecińskiego zamku oraz w kulturze materialnej jego mieszkańców od połowy XIII wieku po XVIII, a nawet początku XIX stulecia.

Pierwsza część publikacji zawiera charakterystykę nawarstwień i materiałów zabytkowych odkrytych w poszczególnych wykopach, druga omówienie reliktów murowanych i innych obiektów nieruchomych. Kolejne są poświęcone analizie stratygraficznej oraz formalnej i chronologicznej materiałów zabytkowych, przeprowadzonej w ramach okresów wyróżnionych w dziejach szczecińskiego zamku.

Monografia prezentuje różne aspekty życia i kultury materialnej mieszkańców szczecińskiego zamku. Asortyment przedmiotów wydobytych z nawarstwień kulturowych, reliktów konstrukcji drewnianych i murowanych oraz z grobów obejmuje zarówno przybory i narzędzia codziennego użytku, jak i wyroby luksusowe, które odkrywane są zdecydowanie rzadziej, choćby z powodu większej dbałości właścicieli o rzeczy cenne oraz mniejszego rozpowszechnienia wśród osób mieszkających na zamku, związanych z obsługą księcia i jego rezydencji.

Nakład wyczerpany.