Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Złoty wiek Pomorza... / Das goldene Zeitalter...en Herzöge im 16.

Język: polski, niemiecki
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 400
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 978-83-63365-12-7
Długość: 230 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 295 mm
Cena podstawowa dla wariantu 42,00 zł

Kolekcja dzieł związanych z władającą niegdyś Księstwem Pomorskim dynastią Gryfitów jest najbardziej znaną i jedną z najważniejszych części zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wiele obiektów znajdujących się w tej kolekcji to znakomite dzieła sztuki, mające swoje ustalone znaczenie w spuściźnie artystycznej Europy. Należy do nich m.in. egreta i rozety Franciszka I, portret Filipa I pędzla Łukasza Cranacha Młodszego czy drogocenne stroje książąt. Kolekcja ma również dużą wartość dla budowania tożsamości regionalnej dzisiejszych Pomorzan. Na tle burzliwych dziejów księstwa w późniejszych stuleciach czasy świetności pod rządami Gryfitów były postrzegane jako mityczny złoty wiek, stając się dla mieszkańców Pomorza powodem do dumy i identyfikacji z regionem. Tytuł nowej stałej wystawy „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII w.” oddaje europejską rangę kolekcji i jednocześnie podkreśla jej znaczenie dla kultury regionu.

Zbiór obiektów związanych z książętami pomorskimi gromadzony były przez blisko 200 lat, najpierw przez niemieckich, a od 1945 r. – przez polskich muzealników. Dzięki ich pracy udało się coś, co z pozoru mogłoby się wydawać niemożliwe – odwrócenie biegu wypadków. Po śmierci ostatniego z książąt zbiory artystyczne Gryfitów uległy stopniowemu rozproszeniu, aż w końcu niemal nic nie przypominało w Szczecinie o świetności ich dworu. Starania kilku pokoleń muzealników umożliwiły zebranie na powrót wielu obiektów i stworzenie kolekcji tak obszernej i wszechstronnej, że oddaje ona splendor i poziom artystyczny dworu Gryfitów. W ten sposób przywracamy zbiorowej pamięci wspólne, polsko-niemieckie dziedzictwo, które ma fundamentalne znaczenie dla budowy tożsamości mieszkańców naszego regionu po obu stronach granicy. Transgraniczny charakter spuścizny po Gryfitach wyraża się także w tym, że wystawa przygotowana jest w ramach szerszego programu poświęconego historii i sztuce Pomorza, prowadzonego we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym w Greifswaldzie. [...]

Ostatnim, choć wcale nie mniej ważnym elementem realizacji wystawy jest wydanie niniejszej publikacji. Pełniąc rolę katalogu naukowego, ma ona za zadanie zgromadzenie obszernej wiedzy o obiektach tworzących kolekcję, a zarazem pokazanie ich w kontekście całej spuścizny artystycznej książąt oraz sztuki europejskiej XVI i XVII w. Część z esejami zawiera cztery teksty: pierwszy z nich szkicuje panoramę dziejów sztuki w kręgu Gryfitów, trzy pozostałe poświęcone są szczegółowym zagadnieniom – rzeźbie kamiennej, malarstwu w służbie książąt pomorskich oraz strojom i klejnotom z kolekcji muzeum. W części poświęconej poszczególnym obiektom znalazły się noty opracowane przez pracowników merytorycznych Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także badaczy z ośrodków w Niemczech (Greifswaldu, Drezna i Merseburga).

(ze wstępu do katalogu wystawy „Złoty wiek Pomorza”)

Publikacja towarzyszy wystawie i można ją nabyć wyłacznie w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie.