Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

transRobota. 7th Baltic Biennial of Contemporary Art / 7. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, angielski
Ilość stron: 136
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007
ISBN/ISSN : 978-83-86136-72-8
Format: niestandardowy
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 1,00 zł

Publikacja towarzysząca konferencji (październik 2006) oraz wystawie "transRobota", w której chęć uczestnictwa zgłosiło 35 artystów z 11 krajów. Siódme Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej skoncentrowało się na określeniu roli, jaką w przyszłości mogłaby spełniać Łasztownia, obecnie uśpiony teren szczecińskiego portu. Pomysły zrealizowane w ramach projektów artystycznych site-specific miały na celu skonfrontowanie sztuki ze światem fizycznej pracy. Publikacja zawiera szeroki wstęp, rys historyczny wspomnianej wyspy Łasztownia oraz omówienie zilustrowanych prezentacji artystycznych.

 

W 1919 roku Marcel Duchamp przywiózł do Nowego Jorku fiolkę apteczną wypełnioną paryskim powietrzem. Sama zawartość fiolki, jeden z jawnie żartobliwych ready-mades, była mniej ważna niż tylko z pozoru wątpliwy akt wniesienia przedmiotu użytkowego do obszaru sztuki. Tyleż przez zbieg okoliczności, co przez zamierzenie, ten sam duch przekazania – i, zaiste, przekroczenia – charakteryzuje wystawę transRobota. Skupiona na wędrownej naturze pracy w epoce globalizacji oraz na roli, jaką sztuka może odegrać w określeniu przyszłości zaniedbanych terenów, na których dawniej kwitł przemysł, siódma edycja Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej sama została zmuszona do relokacji i trafiła do Muzeum Sztuki Współczesnej (oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie). Poprzez zmianę miejsca, wystawa, jak i biorący w niej udział artyści, przekroczyła oczekiwania organizatorów jako środek do ukazania delikatnej natury tymczasowości i sposobów, na jakie sztuka może celebrować przeszłość i formułować przyszłość śródmiejskiej modernizacji...

 

Marlena Chybowska-Butler, Wstęp

 

Spis treści

 Marlena Chybowska-Butler

 Wstęp

s.4

 Urban Art (Anne Peschken, Marek Pisarsky)

 Artystyczna burza mózgów na terenie przemysłowym portu

s.10

 Bogdan Achimescu

 Łasztownia Reloaded

s.20

 Projekty artystów

s.24

 Adam Mazur

 Relacja z niedokończonej wystawy

s.92

 Faye Tzanetoulakou

 Esej o wizjonerskiej site-specific przygodzie artystycznej

s.100

 Bogdan Twardochleb

 Odkrywanie Łasztowni

s.114

 Christoph Tannert

 Pożegnanie sztuki z Łasztownią

s.124

 

Content

 Marlena Cybowska-Butler

 Preface

s.4

 Urban Art (Anne Peschken, Marek Pisarsky)

 Artists Brainstorming on an Industrial Harbor Area

s.10

 Bogdan Achimescu

 Łasztownia Reloaded

s.20

 Artists' Projects

s.24

 Adam Mazur

 Report from an Unfinished Exhibition

s.92

 Faye Tzanetoulakou

 An Essay on a Visionary Site-Specific Artventure

s.100

 Bogdan Twardochleb

 Łasztownia Revealed

s.114

 Christoph Tannert

 Art Bids Farewell to Łasztownia

s.124