Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 200
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2008
ISBN/ISSN : 978-83-86136-76-6; 978-83-88341-42-7
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Materiały z Seminarium Naukowego Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 18–19 listopada 2005. Autorzy opublikowanych referatów nie stawiają wyraźnej cezury między niemiecką a polską sztuką na Pomorzu. Szczecin wraz ze swoimi zabytkami pozostaje tym samym historycznym i geograficznym miejscem, bez względu na przemiany demograficzne i polityczne. Na mieszkańców regionu i miasta po 1945 roku spadł obowiązek zadbania o przedwojenną architekturę, urbanistykę, malarstwo, rzeźbę, czyli dorobek poprzedników pozostawiony po wysiedleniach oraz wypracowanie własnej koncepcji sztuki, kształtującej charakter nowej, „małej ojczyzny” dla tysięcy osiedleńców. Posesyjne referaty zamieszczono w omawianej publikacji według następujących rozdziałów: Urbanistyka i architektura krajobrazu, Architektura i budownictwo, Malarstwo, grafika i kolekcjonerstwo, Konserwatorstwo i edukacja.