Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin moje miasto - widzę, działam, czuję. Poradnik metodyczny - projekt Centrum Dialogu Przełomy

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 176
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-643365-22-6
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 13 mm
Wysokość: 297 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

 

 

 

 

 

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia. Zawiera dwanaście scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat przeszłości Szczecina. Każdy scenariusz,
poza propozycją trasy wycieczki oraz wsparciem teoretycznym dla realizatora lekcji, jest wyposażony w rozwiązania metodyczne, karty pracy, instrukcje dla nauczyciela i uczniów.

Lech Karwowski-  wstęp

Publikacji towarzyszy płyta CD zawierająca materiały pomocnicze

 

Spis treści:

 Wstęp  Str.7 
 Przegląd metod i technik przydatnych w realizacji scenariuszy edykacyjnych  Str.9 
   

1.Zamek książęcy - symbol rodu i duma współczesnych mieszkańców miasta.

Trasa edukacyjna dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

 Str.21

2.Pomniki, które warto zobaczyć, pomniki, które trzeba znać.

Trasa edukacyjna dla uczniow klas V-VI szkoły podstawowej

 Str.31

3.Szczecińskie ratusze - śladami władz miejskich  Szczecina.

Trasa edukacyjna dla uczniów gimnazjum

 Str.43

4.Wielokulturowość, czyli rzecz o tolerancji

Lekcja na podstawie wybranych elementów z dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie dla uczniów gimnazjum

 Str.53

5.Dwie katedry

Trasa edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej

 Str.63

6.Zagubione dziedzictwo - odzyskane tradycje

Rzecz o adaptacji i asymilacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Szczecinie na prełomie XX i XXI wieku

Trasa edukacyjnadla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

 Str.75

7.Wędrujące Muzeum

Projekt badawczy dla uczniówklas V-VI szkoły podstawowej

 Str.87

8.Świadkowie historii

Projekt badawczy dla uczniów gimnazjum

 Str.97

9.Przeszłość dla przyszłości

Projekt działania lokalnegodla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 Str.111

10.Historia jednej ulicy

Gra dydaktyczna dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

 Str.121

11.Nasza droga do domu- początki społeczności Szczecina po drugiej wojnie śwatowej

Gra dydaktyczna dla uczniów gimnazjum 

 Str.133

12.Cztery pory roku

Gra dydaktyczna dla uczniówszkoły ponadgimnazjalnej

 Str.149 
   
Słowniczek terminów z historii sztuki  Str.165
Bibliografia  Str.169
Wykaz materiałów pomocniczych zamieszczonych na płycie CD  Str.175