Rybacy z przeszłości / Die Fischer aus alten Zeiten

Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 226
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-25-7
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 13 mm
Wysokość: 235 mm

Zbiór dawnych narzędzi i sprzętów używanych w tradycyjnym rybołówstwie łodziowym oraz zestaw archiwalnych fotografii przedstawiających rybołówstwo indywidualne ostatniej ćwierci XIX wieku i XX stulecia stanowią jedną z cenniejszych kolekcji
Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Licząca obecnie ponad 650 muzealiów w ponad 80 procentach składa się z zabytków zgromadzonych w okresie powojennym.

Publikacja Rybacy z przeszłości. Narzędzia i sprzęt rybaków pomorskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Die Fischer aus alten Zeiten. Werkzeuge und Geräte pommerscher Fischer aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie
stanowi kolejny, czwarty już tom serii Pomorskie zbiory etnograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pommersche ethnographische Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Niniejszy katalog towarzyszy dwóm przedsięwzięciom wystawienniczym: powstałej we współpracy Muzeum Narodowego w Szczecinie z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ekspozycji w przestrzeni nadmorskiej placówki Rybacy z przeszłości. Fotografie i dawne narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (czerwiec 2015 — kwiecień 2016) oraz wystawie, która w poszerzonej wersji Rybacy z przeszłości. Narzędzia i sprzęt rybaków pomorskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie będzie prezentowana od wiosny do jesieni 2016 roku w szczecińskim Muzeum Narodowym. Wystawy w obu muzeach oraz bogate programy różnorodnych działań im towarzyszących — poprzez zarówno pobudzające wyobraźnię, ocalone w muzeum zabytki, oryginalne narzędzia i sprzęty rybackie, jak i rozmaite świadectwa i dokumenty życia rybackiego z przeszłości — sprawią, że obraz dawnej codzienności pomorskich wsi rybackich, tradycyjnego rybołówstwa łodziowego w naszym regionie stanie się znacznie bliższy.

fragmenty tekstu Dariusza Kacprzaka pt. Tradycyjne rybołówstwo łodziowe — rybacy i ryby — dziedzictwo kulturowe Pomorza / Herkömmlicher Fischfang — Fischer und Fisch — das Kulturerbe Pommerns