Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Zamki i ogrody w Województwie Zachodniopomorskim. Mosty

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 36
Format: Niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-935718-8-8
Długość: 245 mm
Szerokość: 3 mm
Wysokość: 218 mm
Cena podstawowa dla wariantu 13,00 zł

Józef Kazaniecki

Red. serii: Lisaweta von Zitzewitz

 "Zamki i ogrody w Województwie Zachodniopomorskim" to seria prezentująca zamki, pałace i dwory z przynależnymi parkami, folwarkami i kościołami, znajdujacymi się w tej części Pomorza, która po 1637 r. wchodziła w skład Księstwa Pomorskiego, następnie należała do państwa pruskiego i niemieckiego, a od zakończenia II wojny światowej leży w granicach Polski. Autorami serii zachodniopomorskiej są zarówno polscy, jak i niemieccy historycy sztuki oraz konserwatorzy. Opracowania przedstawiają historię założeń dworskich i ich właścicieli, lecz także ich dzisiejszy sposób użytkowania, z naciskiem zwłaszcza na sztukę budowlaną i ogrodową. Niniejsza publikacja została poświęcona zespołowi pałacowemu w Mostach.