Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

XVIII-wieczna kartografia Szczecina ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 24
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-86136-58-8
Długość: 160 mm
Wysokość: 230 mm
Cena podstawowa dla wariantu 8,40 zł

Informator do wystawy prezentowanej w Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, opatrzony tekstem autorstwa dr Bogdany Kozińskiej.

fragment tekstu (dr B. K.): Informator do wystawy przybliża tło wydarzeń historycznych, mających istotny wpływ na XVIII-wieczne dzieje Szczecina, oraz omawia najważniejsze dokonania wiążące się z przeobrażeniami przestrzennymi i działalnością budowlaną tego czasu […] Szczególną uwagę zwrócono na – zilustrowany wyjątkowo atrakcyjnym zbiorem oryginalnych planów – proces powstawania koncepcji pruskiej twierdzy oraz przebieg realizacji umocnień fortyfikacyjnych, które stały się znakiem potęgi nie tylko miasta, lecz także władającego nim króla.