Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin – Krzekowo, Bezrzecze wyd. II poszerzone

Długość: 160 mm
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 220 mm

 

 

Publikacja jest kolejną monografią ze szczecińskiej serii Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, ukazującej historię i zabytki poszczególnych dzielnic Szczecina. Krzekowo i Bezrzecze były rolniczymi wsiami, o średniowiecznej metryce. Ich rozwój i błyskawiczną urbanizację datuje się od lat 60-tych XX w. kiedy to na terenie dawnego poligonu powstało osiedle Zawadzkiego-Klonowica, a następnie rozpoczęła się intensywna zabudowa terenów rolniczych Bezrzecza, zacierając granicę pomiędzy dzielnicami.

 

 

Krzekowo i Bezrzecze to dwie zachodnie dzielnice Szczecina. Dawne średniowieczne wsie, który utrzymywały się z rolnictwa z biegiem czasu przekształciły się w willowe dzielnice miasta, wciąż oferując duże tereny pod zabudowe mieszkalną. Zmiany te zachodziły bardzo wolno w Krzekowie w latach 60-tych powstało osiedle Zawadzkiwgo, na terenie którego do 1945 roku funkcjonował duży poligon wojskowy, przyśpieszenie zabudowy Bezrzecza rozpoczeło się dopiero w latach 90-tych XX w.

Marek Łuczak - Wstęp.

 

 Spis treści / Inhalt:

 Wstęp  Str.9   Einleitunf 
 Krzekowo    Kreckow   
 Historia  Str.10  Die Geschichte 11
 Kościoły  Str.34  Die Kirche in der Kreckower Dorfaue 35
 Cmentarze  Str.60  Die Friedhöfe 61
 Młyny  Str.70  Die Mühlen 71
Koszary i poligon  Str.74  Der Truppenübungsplatz und der Flugplatz in Kreckow 75
 Restauracje  Str.84  Das Walks Restaurant 85
 Nowe koszary  Str.92  Die Kasernen 93
 Osiedle Zawadzkiego-Klonowica  Str.110  Die Siedlung „Zawadzkiego-Klonowica" 111
 Szkolnoictwo  Str.120  Das Schulwasen 121
 Zajezdnia Klonowicka  Str.144   145
 Krzekowo dzisiaj  Str.152  Krackow heute 153
       
 Bezrzecze    Brunn  
 Historia  Str.78  Die Geschichte  79
 Kościół  Str.90  Die Kirche  91
 Cmentarze  Str.96  Die Friedhöfe  97
 Pałac Brunn  Str.98  Das Schloss Brunn  99
 Restauracje  Str.110  Die Gaststätten  111
 Szkolnictwo  Str.112  Das Schulwesen  113
 Bezrzecze dzisiaj  Str.114  Brunn haute  115
       
 Krzekowo obiekty  Str.118  Kreckow-Objekte  118
 Bezrzecze obiekty  Str.120  Brunn-Objekte  120
 Indeks ulic i nazw geograficznych  Str.122  Verzeichnis der Strassen- und geographischen Namen  122
 Dokumenty  Str.123  Dokumente  123
Bibliografia  Str.127  Bibliographie  127