Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mennictwo Zachodniopomorskie od XI do XIX wieku

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 12
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-83-86136-95-7
Długość: 150 mm
Wysokość: 210 mm
Cena podstawowa dla wariantu 3,00 zł

Informator Muzeum Narodowego w Szczecinie opatrzony tekstem Genowefy Horoszko w języku polskim, zawiera streszczenie w jezyku niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Monety docierały na Pomorze Zachodnie już od czasów starożytnych. Pełniły wówczas przede wszystkim rolę cennego surowca do wyrobu ozdób, a nie funkcję pieniądza kruszcowego. Przyjmuje się, że dopiero od okresu pomiędzy IX a X w., od czasów masowego osadzania się kruszcu srebrnego pochodzenia arabskiego na ziemiach pomorskich, moneta stała się powszechnym œrodkiem płatniczym. U schyłku X w., kiedy na Pomorze Zachodnie przestał docierać kruszec orientalny, pojawiły się denary z zachodniej Europy. Zanik napływu monet obcych w końcu XI w. był przyczyną powstania lokalnego mennictwa, zupełnie odmiennego od systemów monetarnych stosowanych w państwach sąsiedzkich

Genowefa Horoszko