Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 129
Format: A5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
ISBN/ISSN : 978-13-63365-54-7
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 233 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

Seria: Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pomeranian Archaeological Collections of the National Museum in Szczecin ; t. 4.

Publikacja "Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii", pod redakcją Ewy Górkiewicz-Buckiej, wydana jako tom IV serii „Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie” redagowanej przez Lecha Karwowskiego i Dariusza Kacprzaka stanowi katalog do wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w oddziale Muzeum Tradycji Regionalnych od 29 czerwca 2017 do 24 września 2017 roku.

"Przeszłość odkryta..." jest kolejną odsłoną ekspozycji czasowych ukazujących źródła do najstarszych dziejów obszarów współczesnych małych ojczyzn i mikroregionów Pomorza Zachodniego, tym razem odnoszącą się do terenu powiatu kamieńskiego, w aktualnych granicach zajmującego odcinek pobrzeża Bałtyku i wyspę Wolin.

Spis treści:

Lech Karwowski: Wstęp, s. 7.

Rozdział 1. Od pradziejów po wieki średnie
I.1. Krzysztof Kowalski: Epoka kamienia, s. 13-20.
I.2. Dorota Kozłowska: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza, s. 27-32.
I.3. Bartłomiej Rogalski: Okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów, s. 37-40.
I.4. Anna B. Kowalska: Średniowiecze, s. 43-48.

Rozdział 2. Genowefa Horoszko: Wczesnośredniowieczny skarb z Kamienia Pomorskiego, s. 53-56.

Rozdział 3. Ewa Górkiewicz-Bucka: Droga zabytku do gabloty, s. 59-64.

Rozdział 4. Marek Łuczak: Ewakuacja skarbca kamieńskiego w 1945 roku, s. 71-76.

Katalog, s. 81-123.