Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 720
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-83-86136-94-0
Długość: 170 mm
Szerokość: 40 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 49,00 zł

Praca powyższa jest monograficzną syntezą młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim. Na szczególne zainteresowanie zasługuje katalog stanowisk archeologicznych, znanych niekiedy wyłącznie ze źródeł archiwalnych, a więc nie publikowanych. Zmiany w stylistyce zabytków z tych stanowisk – osad, cmentarzysk i znalezisk pojedynczych – stanowiły materiał do analizy przemian, jakimi podlegały kultury jastorfska i oksywska, a w mniejszym stopniu pomorska na omawianym terytorium w okresie przedrzymskim. Osobno, w rozbudowanej formie, zaprezentowano dotychczasowy stan i historię badań nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim i Przednim począwszy od XIX w.