Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Pomorskie meble malowane / Bemalte Möbel aus Pommern

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 102
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-63365-00-4
Długość: 170 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

Na wystawie przedstawione zostały trzy izby: z domu rybaka z pobrzeża Bałtyku (izba jamneńska), izba z domu rolnika z okolic Pyrzyc (izba pyrzycka) i izba z powiatu kamieńskiego, stanowiącą egzemplifi kację „mieszanej” kultury rolniczo-rybackiej. Wnętrza te wyposażono m.in. w szczecińską białą ceramikę (zw. Stettiner Ware)2, tkaniny, pościel, narzędzia pracy i inne codzienne sprzęty. Podobną funkcję, dopełniającą obraz dawnej kultury ludowej Pomorza Zachodniego, pełnią pochodzące ze zbiorów własnych archiwalne fotografie, plany domostw, szablony do malowania mebli oraz obrazy artystów związanych z regionem, piewców lokalnej kultury ludowej i folkloru, np. Augusta Ludwiga Mosta, Ottona Kuskego. (…)

Oddając do rąk Czytelników drugi katalog z serii poświęconej pomorskim zbiorom etnograficznym Muzeum Narodowego w Szczecinie Pomorskie meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie Bemalte Möbel aus Pommern in der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie, mam nadzieję, że opracowanie zespołu dawnych mebli malowanych jest istotnym wkładem w interdyscyplinarne, historyczno-etnograficzne badania nad kulturą codzienną Pomorza, a także pomorskim meblarstwem.

Fragm. D. Kacprzak, Meble malowane — świadectwa dawnej codzienności Pomorza Zachodniego / Bemalte Möbel — Zeugnisse des Alltagslebens in Westpommern in vergangener Zeit, [w:] I. Karwowska, Pomorskie meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie Bemalte Möbel aus Pommern in der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 8–9.