Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria. Tom XV

Ilość stron: 523
Ilustracje: kolorowe
Format: A4
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : PL ISSN 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 72,00 zł

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria Materiałów Zachodniopomorskich, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań.
Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz
środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

XV tom „Materiałów Zachodniopomorskich” redkacja zadedykowała pamięci Pani Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko dla podkreślenia Jej wkładu w rozwój badań nad dawną Słowiańszczyzną i Pomorzem oraz wieloletnią i owocną współpracę ze szczecińskimi archeologami.

Studia i materiały:
Dorota Cyngot, Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami, s. 9.
Ewa Rzetelska-Feleszko, Etymologia słowiańskich nazw miejscowych i terenowych z obszaru wolińsko-kamieńskiego, s. 27.
Sebastian Chrupek, Nowe spojrzenie na materiały z cmentarzyska kultury oksywskiej i wielbarskiej w drawsku Pomorskim, s.119; streszczenie w j.angielskim, s. 237.
Monika Dzierlińska, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów szkieletowych na cmentarzysku kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim, s.239; streszczenie w j.angielskim s. 248.
Monika Dzierlińska, Szczątki całopalne z pierwszego sezonu badań archeologicznych na cmentarzysku z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Pławnie, stan.11,pow. drawski, s.249; streszczenie w j.angielskim, s. 271.
Andrzej Janowski, Bartłomiej Rogalski, Pierścień Brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu?, s. 273; streszczenie w j.angielskim, s.282.
Paweł Szczepanik, Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Cedyni, s.283; streszczenie w j.angielskim, s.304.
Justyna Bądkowska, Rusznikarze i szyftarze działający w Szczecinie od XVI do XVIII wieku, s.305 streszczenie w j.angielskim, s. 341.
Mirella Makurat, Ucieszne figurki Franciszka Skocza z etnograficznych zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle doswiadczenia biograficznego twórcy, s.343; streszczenie w j.angielskim, s. 366.

Odkrycia:
Bartłomiej Rogalski, Szklane naczynie typu eggers 230 (typ Kowalewko) z Iglic, gmina Resko, powiat łobezki (niem.Geiglitz, Kr.Regenwalde), s. 367.
Bartłomiej Rogalski, Naszyjnik z cylindrycznymi końcami z "Kręglina",pow.drawski (niem.kolonie Hohenheide, Kr.Regenwalde), s. 373.
Janowski Andrzej, Karolina Ignaczewska Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gmina Gryfice, stanowisko 3 (AZP 19-11/52), s. 381.
Marek Dworaczyk, Interwencyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Kołczewie,gmina Wolin, s. 395.
Joanna Łucja Strzelczyk, Znalezisko zespołu ceramiki późnośredniowiecznej z Polanowa w powiecie koszalińskim, s. 405.

Recenzje i omówienia:
Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz, Rafał Makała, Pałac Wielkich Mistrzów na zamku malborskim. Koncepcja, budowa i zastosowanie najnowocześniejszej europejskiej Fürstenreisidenz około 1400 roku, Christofer Herrmann, Petersberg, Michael Imhof wydanie 2019, 600 ss. ISBN 978-3731908135, s. 415.
Piotr Piętkowski, Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństwa w pradziejach i wczesnym średniowieczu, (red.) Mirosław Fudziński, Witold Świętosławski, Wojciech Chudziak, Gdańsk 2017, ss.392. ISBN 978-83-85824-76-3, s. 425
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp, s. 433.
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za rok 2017, s.435. Indeks nazw geograficznych, s. 437.
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2018, s.439. Indeks nazw geograficznych, s. 484
Marta Kurzyńska, Sylwia Wesołowska, Współpraca Muzeum Narodowego w Szczecinie z Encyklopedią Pomorza Zachodniego pomeranica.pl w latach 2016-2018, s. 489.

Kronika:
Katarzyna Findlik-Gawron, Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi. Wydarzenia towarzyszące wystawie czasowej, s.495.
Ewa Sitarek, Dary ze świata. Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa czasowa, s.507.
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Pod znakiem odzyskiwanej wolności. Rok 2018 w Centrum Dialogu Przełomy, s. 511.