Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XIV

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 471
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 163 mm
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 66,85 zł

Red: Anna B. Kowalska

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria Materiałów Zachodniopomorskich, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

Piotr Baranowski, 90-lecie prof. Jerzego Gawlikowskiego

STUDIA I MATERIAŁY

Bartłomiej Rogalski, Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1 (The Jastorf culture cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1)

Patrycja Kaczmarska, Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej (History and research to date on the younger pre-Roman and Roman period in the Choszczno Land)

 Antoni Porzeziński, Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)  (Ditch and settlement features within the medieval cemetery at Cedynia (site 2))

Kamil Kajkowski, Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu (“Vidar’s shoe” from Wolin. A contribution to the discussion on Slavic-Scandinavian relations in the early Middle Ages)

Anna B. Kowalska, Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych  (Ceremonial or everyday. Structural and stylistic development of leather footwear in the early Middle Ages from the perspective of archaeological sources)

Iwona Karwowska, Strój pyrzycki w świetle źródeł etnograficznych i ikonograficznych zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie  (Pyrzyce costume in the light of iconographical and ethnographical sources from the National Museum in Szczecin)

Michał Dębowski, Nieznany obraz Petra Brandla z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Żabowie koło Pyrzyc  (Unknown Petr Brandl’s painting from the parish church of St John the Baptist in Żabów, near Pyrzyce)

Bogdana Kozińska, Fundacja Keddigów i ich kolekcja malarstwa w szczecińskim muzeum. Kulisy pozyskiwania i finansowania zbiorów  (The Keddig Foundation and their art collection in Szczecin museum. The real story behind assembling and financing museum collections)

ODKRYCIA

Dawid Sych, Beata Miazga, Kacper Siejkowski, Bronze Age dagger from Dargocice,-Sztylet z epoki brązu z Dargocic

Wojciech Filipowiak, Piotr Maliński, Karolina Kokora, Katarzyna Meissner, Ryszard Vorbrich, Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka-Following tracks of the Slavic slaves’ rebellion in Africa. Report on the interdisciplinary expedition to Morocco

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marta Kurzyńska

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za lata 2015–2016 

Indeks nazw geograficznych. Suplement za lata 2015–2016 

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2017

Indeks nazw geograficznych za rok 2017

KRONIKA

 Ewa Gwiazdowska, Od wzlotów ducha po światła rozumu. Grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa czasowa

Izabela Sukiennicka, Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii. Wystawa czasowa

Ewa Prądzyńska, Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka. Wystawa czasowa

Krzysztof Kowalski, Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa objazdowa

Katarzyna Findlik, Tropem indiańskich kolekcji. Wystawa czasowa. Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi

Agnieszka Kuchcińska - Kurcz, Centrum Dialogu Przełomy – w stronę publiczności muzealnej

Eugeniusz Cnotliwy, Doktor Ryszard Rogosz (3 X 1940 – 20 II 2018)