Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XIII

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 396
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
ISBN/ISSN : PL ISSN 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 24 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 51,43 zł

Red: Anna B. Kowalska

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria Materiałów Zachodniopomorskich, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

Sudia i materiały:

Krzysztof Kowalski, Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze, s. 9-33; streszczenie w j. angielskim s. 34
Radosław Janiak, Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno. Badania w latach 2014-2015, s. 35-53; streszczenie w j. angielskim, s. 54
Antoni Porzeziński, Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe, s. 55-69; streszczenie w j. angielskim, s. 70
Aleksander Piasecki, Paweł M. Pogodziński, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku, s. 71-135; streszczenie w j. angielskim, s. 135
Jarosław Rola, Archeologiczne badania ratownicze w Ujściu nad Notecią w 2008 roku. Zagadnienia wstępne, s.137-142, streszczenie w j. angielskim, s. 143
Anna B. Kowalska, Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia, s. 145-173, streszczenie w j. angielskim, s. 174
Dmitrij O. Osipov, Wieloczęściowe podeszwy z badań wykopaliskowych w Nowogrodzie Wielkim (j. rosyjski), s. 175-188; streszczenie w j. angielskim, s. 89; streszczenie w j. polskim, s. 190
Dorota Cyngot, Ewolucja łyżew - od form kościanych do form żelaznych, s. 191-223; streszczenie w j. angielskim, s. 224
Kinga Krasnodębska, Średniowieczna antaba ze Szczecina - uwagi dotyczące historii i symboliki, s. 225-235; streszczenie w j. angielskim, s. 236

Odkrycia:

Bartłomiej Rogalski, Badania rozpoznawczo-weryfikacyjne na stanowisku 75 w Trzcińsku-Zdroju, pow. gryfiński (AZP 40-06/133) w 2016 roku, s. 237-241
Anna B. Kowalska, Sebastian Messal, Badania archeologiczne w Świelubiu w latach 2015-2016 (j. niemiecki), s. 243-252
Iwona Wojciechowska, Pierwsze znalezisko fragmentu naczynia kamionkowego "grupy Falkego" ze Stargardu, s. 253-258

Recenzje i omówienia:

Anna B. Kowalska, Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Oyeon her 70th Birthday, Eds. Irene Baug, Janicke Larsen, Sigrid Samset Mygland. "University of Bergen Archeological Series" 8 (j. polski), s. 259-265
Anna Uciechowska - Gawron, Trzebiatów - spotkania pomorskie 2014, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2015, s. 267-268
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp, s. 269-270
Marta Kurzyńka, Materiały di bibliografii archeologii Pomorza zachodniego za 2014 rok:
Suplement, s. 271
Indeks nazw geograficznych za 2014 rok. Suplement, s. 272
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2015 rok, s. 273
Indeks nazw geograficznych za 2015 rok, s. 315-318
Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza zachodniego za 2016 rok, s. 319-356
Indeks nazw geograficznych za 2016 rok, s. 357

Kronika:

Izabela Sukiennicka, Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta. Wystawa czasowa, s. 361-366
Izabela Sukiennicka, Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej. Wystawa czasowa, s. 367-370
Izabela Sukiennicka, Skarb z Mołtowa, s. 375-378
Agnieszka Matuszewska, Jacek Gid, Konferencja w Sułkowie, s. 379-382
Ewa Prądzyńska, Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana. Wystawa czasowa, s. 383-388
Ewa Prądzyńska, Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki. Kolekcja Oleńki Darkowskiej-Nidzgorskiej i Denisa Nidzgorskiego-Gordiera w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa czasowa, s. 389-396