Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 2/3, zeszyt 2

Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,86 zł

CZASOPISMO
Szczecin 2008
il.: fot., mapy, rys., tab. kolorowe i czarno-białe
streszcz. w jęz. niem.
format: 17 x 24
oprawa: miękka
ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin.

Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia.

 

W tym numerze:

Radacki Zbigniew, Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku, s. 5-46

Radacki Zbigniew, Mittelalterliche Burgen und Schlösser in Westpommern. Supplement der Monographie von 1976, s. 47- 48, 16 k.il.

Albrecht Uwe,  Po 60 latach znowu razem... Zmienne koleje losu ołtarza z Wkryujścia, s. 49-58,

Albrecht Uwe, Nach 60 Jahren wieder komplett... Zum wechselvollen Schicksal des Ueckermünder Hochaltar-Retabels, s. 59, 12 k.il.

Krzymuska-Fafius Zofia, Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z Mieszkowic, s. 61-65

Krzymuska-Fafius Zofia, Christus in der Rast-Skulptur aus Barwalde (Mieszkowice), s. 66, 2 k.il

Cześnik Lesław, Szramska Iwona, Portret Filipa Melanchtona. Badania i konserwacja, s. 67-77

Cześnik Lesław, Szramska Iwona , Bildnis Philipp Melanchthon. Untersuchungen und Konservierung , s. 77-78, 6 k.il.

Ciesielski Wojciech, Działalność artystyczna w województwie koszalińskim w latach osiemdziesiątych, s. 79-96

Ciesielski Wojciech, Kunstbetrieb in der Wojewodschaft Koszalin in den 80er Jahren, s. 97-98, 4 k.il

Ziemba Antoni, Od Cranacha do Corintha: dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie - recenzja wystawy i katalogu pod tym samym tytułem, s. 99-105