Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 2/3, zeszyt 1

Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,71 zł

CZASOPISMO
Szczecin 2006
il.: fot., mapy, rys., tab. czarno-białe
streszcz. w jęz. ang.
format: 17 x 24
oprawa: miękka
ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin.

 Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

 

W tym numerze:

Gawron Arnold, Kontekst badań „terenowych”: archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane, s. 5-41

Galiński Tadeusz, Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim, s. 43-77

Galiński Tadeusz, Jankowska Dobrochna, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim, s. 79-176, 3 mapy

Porzeziński Antoni, Garczyński Władysław, Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku, s. 177- 269

Porzeziński Antoni, Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku, s. 271-358, 2 mapy

Marcinkowski Mirosław, Człowiek ukryty w kości - średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim, s. 359-373

Kłyszejko Bernard, Chełkowski Zygmunt, Chełkowska Bożena, Sobociński Andrzej Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie, s. 375-395, I tabl.