Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 10, zeszyt 1

Ilustracje: czarno-białe
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 51,43 zł

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 10, zeszyt 1

CZASOPISMO

Szczecin 2013

il.: fot., mapy, rys., tab. czarno-białe

streszcz. w jęz. ang.

format: 17 x 24

oprawa: miękka

ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin. Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:

– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych

– odkrycia

– recenzje i omówienia

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

W tym numerze:

Studia i materiały:

Tadeusz Galiński, Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej, s. 7-112; streszczenie w j. angielskim, s. 112-114

Paweł Gan, Tomasz Galewski, Andrzej Kasprzak, Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski, s. 115-131; streszczenie w j. angielskim, s.132

Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Janusz Stępiński, Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskie, s. 133-155; streszczenie w j. angielskim, s. 156

Grzegorz Brzustowicz, Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów, s. 159-188; streszczenie w j. angielskim, s. 189

Joanna Abramów, Dorota Bienias, Jacek Borkowski, Lidia Cymek, Andrzej Kuczkowski, Franciszek Rożnowski, Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym, s. 191-234; streszczenie w j. angielskim, s. 235

Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, s. 237-252; streszczenie w j. angielskim, s. 253

Andrzej W. Święch, Problematyka podwodnych badań archeologicznych w kontekście dyskursów kulturowych, s. 255-274; streszczenie w j. angielskim, s. 276

Odkrycia:

Michał Bugaj, Kamil Kajkowski, Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego, s. 277-283

Grzegorz Durdyń, Andrzej Janowski, Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2), s. 285-288

Bernard Cedro, Bartłomiej Rogalski, Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145), s. 289-292

Bartłomiej Rogalski, Sławomir Słowiński, Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, s. 293-301

Andrzej Kuczkowski, Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, gm. Manowo, pow. Koszalin, s. 303-306

Anna B. Kowalska, Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego wolinian w okresie nowożytnym, s. 307-315

Ewa Górkiewicz, Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg, s. 317-324

Andrzej Kuczkowski, Śródleśne nowożytne miejsce obróbki kamieniarskiej w miejscowości Rosnowo, gm. Manowo (pow. Koszalin), s. 325-329

Recenzje i omówienia:

Bartłomiej Rogalski, Gronowo, Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur In Wespommern, Henryk Machajewski, Warszawa-Szczecin-Gdańsk 2013, s.331-332

Krzysztof Kowalski, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Mediewal Szczecin Chyżyńska Neighbourhood, Anna B. Kowalska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin 2013, s. 333-335

Dorota Kozłowska, Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Wojciech Blajer, Kraków 2013, s. 337

Anna B. Kowalska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Marta Osypińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013, s. 339

Anna B. Kowalska, Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Henryk Paner, seria Fontes Commentationesque ad res gestas Gedan et Pomeraniae, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 341-342

Anna B. Kowalska, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga-studium archeologiczne przenikania kultury kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, Błażej M. Stanisławski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013, s. 343-344

Anna B. Kowalska, Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, „Origines Polonorum”, t. IV, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013, s. 345

Anna B. Kowalska, Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800-1200 AD, red. M. Bogucki, M. Rębkowski, seria Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. 2, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, s. 380, Szczecin 2013, s. 347

Ewa Górkiewicz, Cholin-Gollennberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013, s. 349-350

Anna B. Kowalska, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, Eugeniusz Cnotliwy, „Studia nad Trusto”, t. II, red. Boguski Mateusz, Marek F. Jagodziński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Elbląg 2013, s. 351 Ewa Górkiewicz, Child and childhood in the light of archeology, red. Paulina Romanowicz, Wrocław 2013, s. 353-355

Anna B. Kowalska, Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, seria „Terra Incognita”, t. 8, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Chojna-Moryń 2013, s. 357

Anna B. Kowalska, Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, Michał Sołtysiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Gdańsku, Poznań 2013, s. 359-360

Sławomir Słowiński, XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 361-362

Anna Uciechowska-Gawron, Trzebiatów - spotkania pomorskie 2013, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2014, s. 363-364

Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok. Suplement, s. 365-384

Indeks nazw geograficznych. Suplement 2012, s. 385-386 Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok, s. 387-440

Indeks nazw geograficznych 2013, s. 441-444

Kronika:

Archeologiczna ścieżka edukacyjna w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. Gryfino, s. 445-450

Eksperymentalny rejs replikami dłubanek z X wieku rzeką Odrą z Opola do Wolina w 2003 roku, s. 451-460

Zapomniane Oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII w. n.e. Wystawa czasowa, s. 461-463

XIX Sesja Pomorzoznawcza, s. 465-466

In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta. Konferencja naukowa, s. 467-471