Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 1, zeszyt 1

Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,86 zł

CZASOPISMO
Szczecin 2004
il.: fot., mapy, rys., tab. czarno-białe
streszcz. w jęz. ang.
format: 17 x 24
oprawa: miękka
ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin.

 Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

 Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

W tym numerze:

Galiński Tadeusz, Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig, s. 5-62, mapa

Ilkiewicz Jolanta, Znaleziska archeologiczne z Chwalimskiego Bagna, s. 63-100

Kozłowska Dorota, Szczecin-Płonia, stanowisko 2. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, s. 101-122

Dworaczyk Marek, Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc, s. 123-132

Naum Magdalena, Słowiański Bornholm. Kontakty między Bornholmem a płn.-zach. Wybrzeżem Bałtyku w latach 900-1259, s. 133-148

Biermann Felix, Nowe badania wczesnośredniowiecznego Uznamia, s. 149-166

Cnotliwy Eugeniusz, Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie, s. 167-202

Cnotliwy Eugeniusz, Bobik Izabela, Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań w Szczecinie, s. 203-214

Porzeziński Antoni, Typologia i chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa z Cedyni w woj. Zachodniopomorskim, s. 215-226

Kowalska Anna Bogumiła, Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie, s. 227-251

Chełkowska Bożena, Chełkowski Zygmunt, Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10), s. 253-278

Malinowski Tadeusz, W sprawie cmentarzyska na Rowokole koło Smołdzina w powiecie słupskim, s. 279-286

Kamiński Roman, Uciechowska-Gawron Anna, O cmentarzysku na Rowokole - w odpowiedzi T. Malinowskiemu, s. 287-289