Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Złoty wiek Pomorza... / Das goldene Zeitalter...en Herzöge im 16.

Język: polski, niemiecki
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 400
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 978-83-63365-12-7
Długość: 230 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 295 mm
Cena podstawowa dla wariantu 42,00 zł

Kolekcja dzieł związanych z władającą niegdyś Księstwem Pomorskim dynastią Gryfitów jest najbardziej znaną i jedną z najważniejszych części zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wiele obiektów znajdujących się w tej kolekcji to znakomite dzieła sztuki, mające swoje ustalone znaczenie w spuściźnie artystycznej Europy. Należy do nich m.in. egreta i rozety Franciszka I, portret Filipa I pędzla Łukasza Cranacha Młodszego czy drogocenne stroje książąt. Kolekcja ma również dużą wartość dla budowania tożsamości regionalnej dzisiejszych Pomorzan. Na tle burzliwych dziejów księstwa w późniejszych stuleciach czasy świetności pod rządami Gryfitów były postrzegane jako mityczny złoty wiek, stając się dla mieszkańców Pomorza powodem do dumy i identyfikacji z regionem. Tytuł nowej stałej wystawy „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII w.” oddaje europejską rangę kolekcji i jednocześnie podkreśla jej znaczenie dla kultury regionu.

W 1496 r. Bogusław X postanowił wesprzeć cesarza Maksymiliana I w konflikcie zbrojnym z królem Francji Karolem VIII. Do wojny ostatecznie nie doszło, a książę pomorski postanowił wyruszyć dalej, do Ziemi Świętej i Włoch. Wyprawa zamieniła się w trwającą dwa lata podróż, która była dla niego okazją do poznania wielu dworów środkowej Europy i Włoch, w tym również cesarskiego i papieskiego. Przyjęty przez papieża Aleksandra VI Borgię w Rzymie, otrzymał od niego ceremonialny miecz, który był zapewne pierwszym renesansowym dziełem sztuki, jakie zawitało na dwór pomorski' (il. 9). Doświadczenia zebrane w czasie tej wyprawy z pewnością wpłynęły na politykę księcia, nie zmieniły jednak jego zasadniczych upodobań artystycznych. Nieliczne zachowane do dziś dzieła sztuki jego fundacji utrzymane były w każdym razie w duchu późnego gotyku. Dotyczy to zarówno architektury rozbudowywanych przez niego zamków (m.in. w Szczecinie, Wologoszczy i w Slupsku), jak i rzeźby (ołtarz z kościoła we Wkryujściu). Trudno natomiast wyrokować o upodobaniach księcia dotyczących malarstwa, bowiem wiązany jest z nim dziś tylko jeden obraz, niewielkie przedstawienie Madonny z kręgu Quentina Massysa (il. 10).

Rafał Makała, Sztuka w służbie książąt pomorskich w XVI i XVII wieku

 

Spis treści / Inhaltsverzeichnis:

Wstęp

Vorwort

 Str.9

Rafał Makala

Sztuka w służbie książąt pomorskich w XVI i XVII wieku

Kunst im Dienste der Herzögen von Pommern im 16. und 17. Jahrhundert.

 Str.15

Justyna Bądkowska

Malarstwo na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Malerei am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundertaus der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie

 Str.43

Kinga Krasnodebska

Nowożytna rzeźba kamienna na dworach książąt pomorskich w okresie złotego wieku Pomorza

Neuzeitliche Steinplastik an den Höfen der pommerschen Herzöge während des Goldenen Zeitalters Pommerns

 Str.61

Monika Frankowska-Makala

„Cały strój był z pięknej kwiecistej złotej sztuki materiału..." -ubiory i klejnoty książąt pomorskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

„Das gantze Kleidt ist gewesen von einen schönen geblümbten Güldenen stück..."-der Pommernherzöge Kleider und Juwelen aus der Sammlungdes Muzeum Narodowe w Szczecinie

Str.81 
 Katalog  Str.109

Malarstwo (kat. 1-12)

Malerei (Kat.-Nr. 1-12)

 Str.110

Rzeźba (kat. 13-17)

Plastik (Kat.-Nr. 13-17)

 Str.187

Stroje i klejnoty książąt pomorskich z krypty kościoła zamkowego w Szczecinie (kat. 18-39)

Kleider und Juwelen der Herzögen von Pommern aus der Gruftder Schlosskirche in Stettin (Kat.-Nr. 18-39)

Str.214 

Rzemiosło artystyczne (kat. 40-46)

Kunstgewerbe (Kat.-Nr. 40-46)

 Str.338

Grafika i starodruki (kat. 47-49)

Grafik und Alte Drucke (Kat.-Nr. 47-49)

 Str.361

Drzewo genealogiczne Gryfitów - potomkowie Bogusława X]

Stammbaum der Greifenherzöge - Nachkommen Bogislaws X.

Str.380

Bibliografia

Literaturverzeichnis

 Str.382

Źródła i autorzy fotografii

Abbildungsnachweis

 Str.397