Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Świętowanie. Zabytki obrzędowości rodzinnej i dorocznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 173
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
ISBN/ISSN : 978-83-63365-67-7
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 48,00 zł

 

Katalog do wystawy "Świętowanie. Zabytki obrzędowości rodzinnej i dorocznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie" / "Feiern. Brauchtumsgegenstände von Familien- und Kalenderfesten aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie", prezentującej częstokroć po raz pierwszy muzealia etnograficzne związane z obrzędowością doroczną i rodzinną z zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie, stanowi zaproszenie do refleksji na temat tożsamości kulturowej, pamięci, tradycji, dawnej i współczesnej obyczajowości oraz roli rytuałów w życiu rodzinnym epoki ponowoczesności.

 

Ziemie Pomorza Zachodniego – to, przywołując tytuł innej wystawyetnograficznej z 2002 roku w szczecińskim Muzeum, ojczyzna wielu. Konsekwencją wydarzeń historycznych i zmian politycznych oraz przemian kulturowo-etnicznych Pomorza jest bogactwo oraz różnorodność zbiorów muzealnych, wiążących się zarówno z dawnymi tradycjami pomorskimi (północnoniemieckimi), jak i tradycjami polskimi, zróżnicowanymi geograficznie. Nie zaskakuje więc na ekspozycji sąsiedztwo zdobionych pudeł ślubnych, pamiątkowych wieńców, dziadów żniwnych obok palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych czy wielobarwnych pisanek zdobionych techniką batikową.

 

Dariusz Kacprzak, Z biegiem dni, z biegiem lat – obrzędowość dobroczynna i ceremoniał rodzinny na Pomorzu

 

Die Gebiete Westpommerns machen um den Titel einer anderen ethnografischen Ausstellung aus dem Jahr 2002 im Stettiner Museum anzuführen – die Heimat vieler aus. In historischen Ereignissen, politischen Veränderungen sowie kulturell-ethnischen Metamorphosen Pommerns haben Reichtum und Vielfalt der Museumssammlungen ihren Ursprung – diese hängen sowohl mit altpommerschen (norddeutschen) Traditionen als auch mit geografisch unterschiedlichen polnischen Traditionen zusammen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dekorierte Spanschachteln, Erinnerungskränze und Erntegreise neben Osterpalmen, Erntekränzen oder mit Batiktechnik verzierten mehrfarbigen Ostereiern in der Ausstellung gezeigt werden können.

 

Dariusz Kacprzak, Im Laufe der Tage, im Laufe der Jahre – jährliches Brauchtum und familiäre Zeremonien in Pommern

 

Spis treści

 Dariusz Kacprzak

 Z biegiem dni, z biegiem lat – obrzędowość dobroczynna i ceremoniał rodzinny na Pomorzu

 s.7

 Iwona Karwowska

 Świętowanie

 s.19

 Danuta Kazana, Iwona Szramska

 Konserwacja wieńców ceremonialnych ze zbiorów Działu Rtnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie

 s.41

 Małgorzata Ciuńczyk

 Opis prac i zastosowanych metod w odtworzeniu oraz rekonstrukcji pisanek

 s.51

 Literatura

 s.58

 Ilustracje

 s.61

 Katalog

 s.71

 Oprac. Iwona Karwowska

 

 

Inhalt

 Dariusz Kacprzak

 Im Laufe der Tage, im Laufe der Jahre – jährliches Brauchtum und familiäre Zeremonien in Pommern

 s.13

 Iwona Karwowska

 Feiern

 s.29

 Danuta Kazana, Iwona Szramska

 Die Restaurierung der zeremoniellen Kränze aus den Sammlungen der Abteilung für Pommerische Ethnografie des Nationalmuseums Stettin

 s.47

 Małgorzata Ciuńczyk

 Arbeit an der Rekonstruktion von Ostereiern und Methoden inhrer Wiederherstellung

 s.55

 Literatur

 s.58

 Abbildungen

 s.61

 Katalog

 s.71

 Bearb. Iwona Karwowska