Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rybacy z przeszłości / Die Fischer aus alten Zeiten

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 226
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-25-7
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 13 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

Zbiór dawnych narzędzi i sprzętów używanych w tradycyjnym rybołówstwie łodziowym oraz zestaw archiwalnych fotografii przedstawiających rybołówstwo indywidualne ostatniej ćwierci XIX wieku i XX stulecia stanowią jedną z cenniejszych kolekcji
Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Licząca obecnie ponad 650 muzealiów w ponad 80 procentach składa się z zabytków zgromadzonych w okresie powojennym.

Publikacja Rybacy z przeszłości. Narzędzia i sprzęt rybaków pomorskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Die Fischer aus alten Zeiten. Werkzeuge und Geräte pommerscher Fischer aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie stanowi kolejny, czwarty już tom serii Pomorskie zbiory etnograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pommersche ethnographische Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie.

 

 ...Niniejszy katalog towarzyszy dwóm przedsięwzięciom wystawienniczym: powstałej we współpracy Muzeum Narodowego w Szczecinie z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ekspozycji w przestrzeni nadmorskiej placówki Rybacy z przeszłości. Fotografie i dawne narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (czerwiec 2015 – kwiecień 2016) oraz wystawie, która w poszerzonej wersji Rybacy z przeszłości. Narzędzia i sprzęt rybaków pomorskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie będzie prezentowana od wiosny do jesieni 2016 roku w szczecińskim Muzeum Narodowym. Wystawy w obu muzeach oraz bogate programy różnorodnych działań im towarzyszących – poprzez zarówno pobudzające wyobraźnię, ocalone w muzeum zabytki, oryginalne narzędzia i sprzęty rybackie, jak i rozmaite świadectwa i dokumenty życia rybackiego z przeszłości – sprawią, że obraz dawnej codzienności pomorskich wsi rybackich, tradycyjnego rybołówstwa łodziowego w naszym regionie stanie się znacznie bliższy...

 

Dariusz Kacprzak, Tradycyjne rybołówstwo łodziowe – rybacy i ryby – dziedzictwo kulturowe Pomorza

 

...Der vorliegende Katalog begleitet zwei Ausstellungsprojekte: die in Zusammenarbeit des Nationalmuseums Stettin mit dem Museum für Seefischerei in Horst ebendort vorbereitete Ausstellung Die Fischer aus alten Zeiten. Fotografien und alte Werkzeuge aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie (Juni 2015 – April 2016) sowie eine Ausstellung, die als erweiterte Version Die Fischer aus alten Zeiten. Werkzeug und Geräte der pommerschen Fischer aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie von Frühjahr bis Herbst 2016 im Stettiner Nationalmuseum zu sehen sein wird. Beide Ausstellungen und das breite Programm an Begleitveranstaltungen wird sowohl durch die im Museum vor dem Vergehen bewahrten, die Fantasie anregenden originalen Fischereiwerkzeuge und -geräte als auch zahlreiche Zeugnisse und Dokumente des Lebens der Fischer in alten Zeiten bewirken, dass sich uns das Bild des vergangenen Alltags der pommerschen Fischerdörfer und der herkömmlichen Fischerei in unserer Region nähert und deutlicher wird...

 

Dariusz Kacprzak, Herkömmlicher Fischfang – Fischer und Fisch – das Kulturerbe Pommerns

 

 

 Spis treści

 Dariusz Kacprzak

 Tradycyjne rybołóstwo łodziowe – rybacy i ryby – dziedzictwo kulturowe Pomorza

  s.7

 Iwona Karwowska

 Rybactwo na Pomorzu – tradycja, zmiany i stan aktualny

  s.27

 Maciej Lango

 Konserwacja łodzi rybackich ze zbiorów etnograficznych Muzeum Narodowego w Szczecinie

  s.61

 Literatura

  s.78

 Katalog obiektów

  s.83

 Oprac. Iwona Karwowska

 

 

 Inhalt

 Dariusz Kacprzak

 Herkömmlicher Fischfang – Fischer und Fisch – das Kulturerbe Pommerns

 s.17

 Iwona Kowalska

 Die Fischerei in Pommern – Tradition, Veränderungen und der gegenwärtige Stand

 s.43

 Maciej Lango

 Die Konservierung von Fischerbooten aus den ethnografischen Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie

 s.71

 Literatur

 s.78

 Katalog der Objekte

 s.83

 Bearb. Iwona Karwowska