Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 129
Format: A5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
ISBN/ISSN : 978-13-63365-54-7
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 233 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

Seria: Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pomeranian Archaeological Collections of the National Museum in Szczecin ; t. 4.

Publikacja "Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii" / "The Past Uncovered. Kamień County in the light of archeology", pod redakcją Ewy Górkiewicz-Buckiej, wydana jako tom IV serii „Pomorskie zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie” redagowanej przez Lecha Karwowskiego i Dariusza Kacprzaka stanowi katalog do wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w oddziale Muzeum Tradycji Regionalnych od 29 czerwca 2017 do 24 września 2017 roku.

"Przeszłość odkryta..." jest kolejną odsłoną ekspozycji czasowych ukazujących źródła do najstarszych dziejów obszarów współczesnych małych ojczyzn i mikroregionów Pomorza Zachodniego, tym razem odnoszącą się do terenu powiatu kamieńskiego, w aktualnych granicach zajmującego odcinek pobrzeża Bałtyku i wyspę Wolin.

 

Powiat kamieński to obszar obejmujący Wyspę Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie i Równinę Gryficką, położony nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Goleniowskiej. Teren ten został ukształtowany w trakcie ostatniego zlodowacenia, którego pozostałością są drumliny, czyli niewysokie eliptyczne pagórki, wzgórza morenowe i jeziorka polodowcowe. Licznie występują tutaj utwory torfowo-bagienne, wypełniające starorzecza i dawne niecki jeziorne. Ze względu na bliskość morza panuje tu klimat wilgotny, charakteryzujący się zmiennością pogody i dużymi różnicami temperatur w ciągu doby. Znaczącą powierzchnię dzisiejszego powiatu kamieńskiego zajmóją lasy, wśród których dominują sosna, buk i dąb, częściowo objęte ochroną. Ludzie osiedlali się tutaj od kilkunastu tysiącleci. Materialnymi świadectwami ich osadnictwa są zabytki archeologiczne. Część z nich, pochodząca z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, została zaprezentowana na ekspozycji Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii...

 

Lech Karwowski, Wstęp

 

 

Spis treści

Lech Karwowski

Wstęp

s.7

Rozdział 1. Od pradziejów po wieki średnie

s.13

1.1. Krzysztof Kowalski

Epoka kamienia

s.13

1.2. Dorota Kozłowska

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

s.27

1.3. Bartłomiej Rogalski

Okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów

s.37

1.4. Anna B. Kowalska

Średniowiecze

s.43

Rozdział 2. Genowefa Horoszko

Wczesnośredniowieczny skarb z Kamienia Pomorskiego

s.53

Rozdział 3. Ewa Górkiewicz-Bucka

Droga zabytku do gabloty

s.59

Rozdział 4. Marek Łuczak

Ewakuacja skarbca kamieńskiego w 1945 roku

s.71

Katalog

s.81

Wybrana literatura

s.125

 

Content

Lech Karwowski

Introduction

s.9

Rozdział 1. From the Ancient to the Middle Ages

s.13

1.1. Krzysztof Kowalski

Stone Age

s.21

1.2. Dorota Kozłowska

Bronze Age and Early Iron Age

s.33

1.3. Bartłomiej Rogalski

Roman Period and Migration Period

s.41

1.4. Anna B. Kowalska

Middle Ages

s.49

Rozdział 2. Genowefa Horoszko

Early Medieval hoard from Kamień Pokorski

s.57

Rozdział 3. Ewa Górkiewicz-Bucka

The artifact's way to glass-case

s.65

Rozdział 4. Marek Łuczak

Evacuation of the Kamień treasury in 1945

s.77

Catalogue

s.81

Selected literature

s.125