Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pomorskie meble malowane / Bemalte Möbel aus Pommern

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 102
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-63365-00-4
Długość: 170 mm
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

 

"Pomorskie meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie" / "Bemalte Möbel aus Pommern in der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie"

Publikacja do ekspozycji "Pomorskie meble malowane" mającej miejsce od 21.10.2011 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ludowe meble Pomorza Zachodniego XVIII i XIX wieku charakteryzowały się przede wszystkim bogatą, florystyczną malaturą na ciemnoniebieskim lub ciemnozielonym tle. Ekspozycja ze zbiorów własnych Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie poprzez prezentację dawnego ludowego meblarstwa ma na celu ukazanie fragmentu tradycyjnej, historycznej kultury Pomorza Zachodniego.

 

...Na wystawie przedstawione zostały trzy izby: z domu rybaka z pobrzeża Bałtyku (izba jamneńska), izba z domu rolnika z okolic Pyrzyc (izba pyrzycka) i izba z powiatu kamieńskiego, stanowiącą egzemplifikację „mieszanej” kultury rolniczo-rybackiej. Wnętrza te wyposażono m.in. w szczecińską białą ceramikę (zw. Stettiner Ware), tkaniny, pościel, narzędzia pracy i inne codzienne sprzęty. Podobną funkcję, dopełniającą obraz dawnej kultury ludowej Pomorza Zachodniego, pełnią pochodzące ze zbiorów własnych archiwalne fotografie, plany domostw, szablony do malowania mebli oraz obrazy artystów związanych z regionem, piewców lokalnej kultury ludowej i folkloru, np. Augusta Ludwiga Mosta, Ottona Kuskego. (…) Oddając do rąk Czytelników drugi katalog z serii poświęconej pomorskim zbiorom etnograficznym Muzeum Narodowego w Szczecinie, mam nadzieję, że opracowanie zespołu dawnych mebli malowanych jest istotnym wkładem w interdyscyplinarne, historyczno-etnograficzne badania nad kulturą codzienną Pomorza, a także pomorskim meblarstwem...

 

Dariusz Kacprzak, Meble malowane – swiadectwa dawnej codzienności Pomorza Zachodniego

 

...Die Ausstellung zeigt drei Wohnstuben: aus einem Fischerhaus an der Ostseeküste (Wohnstube aus Jamund), die Wohnstube eines Bauern aus der Umgebung von Pyrzyce/ Pyritz und eine Wohnstube aus dem Kamieński-Landkreis [Cammin in Pommern], die ein Beispiel der „gemischten" Kultur darstellt, die von Bauern und Fischern gleichermaßen geprägt war. Die Stuben wurden u.a. mit weißer Stettiner Keramik, der sog. Stettiner Ware, mit Stoffen, Bettzeug sowie Haus- und Arbeitsgeräten ausgestattet. Eine ähnliche Funktion üben die aus eigenen Sammlungen stammenden Exponate aus, die das Bild der damaligen volkstümlichen Kultur ergänzen, so die Archivaufnahmen, Grundrisse von Häusern, Formschablonen zur Bemalung von Möbeln sowie die Bilder von Künstlern, die mit dieser Region verbunden waren und die örtliche volkstümliche Kultur und Folklore priesen, so z.B. August Ludwig Most und Otto Kuske. (...) Wir freuen uns, den zweiten Katalog aus der Serie, die den pommerschen ethnographischen Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie gewidmet ist, den Lesern übergeben zu können und hoffen, dass die Arbeiten am Ensemble der alten bemalten Möbel sich als wichtiger Beitrag für die interdisziplinären, historisch-ethnographischen Untersuchungen der Alltagskultur in Pommern und des pommerschen Tischlereihandwerks erweisen werden...

 

Dariusz Kacprzak, Bemalte Möbel – Zeugnisse des Alltagslebens in Westpommern in vergangener Zeit

 

Spis treści

 Dariusz Kacprzak

 Meble malowane – swiadectwa dawnej codzienności Pomorza Zachodniego

 s.7

 Iwona Karwowska

 Pomorskie wnętrze mieszkalne XVIII i XIX wieku na podstawie malowanych mebli ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 s.15

 Literatura

 s.28

 Ilustracje

 s.31

 Katalog obiektów

 s.75

 Oprac. Iwona Karwowska

 

 

Inhalt

 Dariusz Kacprzak

 Bemalte Möbel – Zeugnisse des Alltagslebens in Westpommern in vergangener Zeit

 s.11

 Iwona Karwowska

 Pommersche Wohnungsausstattungen im 18. und 19. Jahrhundert anhand von bemalten Möbel aus der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie

 s.21

 Literatur

 s.28

 Abbildungen

 s.31

 Katalog der Obiekten

 s.90

 bearb. Iwona Karwowska