Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Od ziarna do chleba / Vom Korn zum Brot

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 112
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 978-83-63365-07-3
Długość: 170 mm
Szerokość: 7 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Wystawa Działu Etnografii Pomorza układająca się w opowieść o wiosennej orce i siewie zbóż, letnich żniwach, jesiennych pracach polowych oraz o zimowych omłotach to pierwsza tematyczna prezentacja kolekcji tradycyjnych narzędzi rolniczych. Towarzyszy jej publikacja Od ziarna do chleba. Dawne narzędzia kultury agrarnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Vom Korn zum Brot. Alte Geräte der Landwirtschaftskultur aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie, która jest już trzecim zeszytem serii przedstawiającym zabytki etnograficzne zgromadzone w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jego treść podzielona jest na dwie części: tekst o rolnictwie – podstawowym zajęciu na tradycyjnej wsi i na katalog zbiorów uporządkowany w czterech grupach: „Ziemia”, „Zboże”, „Ziarno”, „Mąka/Chleb” tj. według kolejności jaką musi przebyć ziarno, aby zamienić się w chleb. Zawiera także krótką charakterystykę i fotografie skatalogowanych narzędzi oraz zdjęcia fragmentów ekspozycji.

 

Rolnictwo – celowy siew ziaren i zbiór roślin oraz ich przechowywanie i przetwarzanie – to jeden z najważniejszych przejawów działalności człowieka, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Umiejętność wytwarzania pożywienia przez zajmowanie się rolnictwem od zawsze stanowiła ważny element gospodarki, a własność ziemi pod uprwę była jednym z istotnych czynników, na których opierała się struktura społeczno-prawna zbiorowości...

 

Iwona Karwowska, Rolnictwo jako podstawowy czynnik warunkujący gospodarcze i społeczne życie tradycyjnej wsi

 

Ackerbau - die gezielte Aussaat von Samen und die Ernte von Pflanzen, ihre Aufbewahrung und Weiterverarbeitung - ist von Anbeginn an eine der wichtigsten Äuβerungrn mendchlichen Handelns. Die Fähigkein, Nahrungsmittel durch Bestellung der Erde zu erzeugen, ist seit jaher ein wichtiger Teil der Erde der Volkswairtschaft und der Besitz von Ackerland einer der wesentlichen Faktoren, auf denen die soziale Struktur der menschlichen Gemeinschafen gründet.

 

Iwona Karwowska, Die Landwirtschaft als bestimmender Faktor des wirtschaftlichen und sozialen Lebes des traditionellen Dofes

 

 Spis treści

 Dariusz Kacprzak

 Ziarno – szlachetny owoc ziemi

 s.7

 Iwona Karwowska

 Rolnictwo jako podstawowy czynnik warunkujący gospodarcze i społeczne życie tradycyjnej wsi

 s.15

 Literatura

 s.32

 Ilustracje

 s.35

 Katalog obiektów

 s.49

 Oprac. Iwona Karwowska

 

 

 Inhalt

 Dariusz Kacprzak

 Korn – edle Frucht der Erde

 s.11

 Iwona Karwowska

 Die Landwirtschaft als bestimmender Faktor des wirtschaftlichen und sozialen Lebens des traditionellen Doefes

 s.23

 Literatur

 s.32

 Abbildungen

 s.35

 Katalog der Objekte

 s.49

 Bearb. Iwona Karwowska