Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

VANITAS ZIEMNIK Przemysław Cerebież Tarabicki

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 71
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN/ISSN : 978-83-956526-2-2
Rok wydania: 2020
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 5 mm
Wysokość: 295 mm
Cena podstawowa dla wariantu 10,00 zł

Katalog towarzyszący wystawie VANITAS - ZIEMNIK, od 03.12.2020 - 28.02.2021  w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej.

Przemysław Cerebież-Tarabicki należy do pokolenia, które było świadkiem przełomów w przestrzeni społecznej i kulturowej.

Jako artysta idzie od lat drogą własnych poszukiwań duchowych i formalnych, swobodnie wypowiadając się w różnych technikach malarskich.

Zaprezentowany cykl VANITAS – ZIEMNIK jest według intencji autora osobistą retrospektywą, stanowi jednak aktualny zapis osiągniętego już etapu własnej twórczości. Wystawione obrazy są owocem pracy ostatnich miesięcy naznaczonych osobistymi problemami artysty jak i aurą globalnego kryzysu  cywilizacyjnego.

 

 VANITAS ZIEMNIK to rodzaj wybranych i skondensowanych z własnego artystycznego i życiowego notatnika szczególnych stanów skupienia, dla których impulsem jest konkretny fakt, a podpowiedzią i narracją własna wyobraźnia i poszukiwanie najbardziej adekwatnej dla tych wspomnień i emocji formy plastycznej.

Przemysław Cerebież-Tarabicki

 

Spis treści:

Przemysław Cerebież Tarabicki

VANITAS ZIEMNIK

wstęp

 Str.7

Ks. dr Jan Marcin Mazur

VANITAS ZIEMNIK

słowo wprowadzające

 Str.9

VANITAS ZIEMNIK

reprodukcje prac

 Str.11

 Lek. med. Dariusz Rogoziński

VANITAS ZIEMNIK

reminiscencje

 Str.45

Rysunki inspirujące projekt

VANITAS ZIEMNIK

 Str.47