Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 125
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2023
ISBN/ISSN : 978-83-67578-12-7
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 175 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

 

Katalog do wystawy "Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka". Wystawa prezentowana od 31.03.2023 do 19.11.2023 w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Sztuka ludowa Meksyku jest synkretyczna jak kultura, której jest częścią. Charakteryzuje się wielobarwnością, przybiera ciekawe formy, prezentuje intrygującą tematykę. Można w niej odnaleźć wzory wywodzące się z wielkich prekolumbijskich cywilizacji oraz motywy pochodzenia hiszpańskiego. Między innymi te historyczne uwarunkowania stanowią o jej wyjątkowości.

Zaprezentowane na wystawie dzieła zostały stworzone rękami artesanos – artystów ludowych, którzy za pośrednictwem swojej twórczości ukazują otaczający ich świat, różnorodny obraz Meksyku. Meksykańskość przez nich przedstawiana jest intensywna i soczysta, a zarazem przepełniona prawdziwą radością życia.

 

Meksyk od dawna fascynuje Polaków – przyciąga badaczy, dziennikarzy, pisarzy, poetów, artystów, podróżników. Melchior Wańkowicz (1892–1974), polski pisarz i reportażysta, był w Meksyku dwukrotnie: w 1926 roku jako korespondent „Kuriera Warszawskiego” oraz w 1961 roku – prywatnie. Oczarowany krajem orła i węża, co łatwo zauważyć w cytowanych w motcie słowach, pragnął przybliżyć Polakom kulturę tego kraju oraz charakter mieszkańców, słynną mexicanidad, czyli „meksykańskość”. Tadeusz Łepkowski w „Historii Meksyku" pisał, że jest to: „określona kultura, obyczaj i mentalność, to modelowanie i przekształcanie przez ludzi ich kraju, to tworzenie się wspólnoty […], jakże innej od znanych nam w Europie”.

 

Katarzyna Kindlik-Gawron, Spotkanie z Meksykiem. Wprowadzenie

 

Mexico has fascinated Poles for a very long time – attracting researchers, journalists, writers, poets, artists and travellers. Melchior Wańkowicz (1892-1974), Polish writer and reporter, visited Mexico twice: in 1926, as a correspondent for „Kurier Warszawski", and privately in 1961. As can be seen from the opening quote, he fell in love with the country of the eagle and the snake, and wanted to promote the culture and temperament of its inhabitants, the famous mexicanidad, or 'Mexicanness' in Poland. Tadeusz Łepkowski, in his „Historia Meksyku” (History of Mexico), describes it as: 'A specific culture, customs and mentality, the modelling and transforming of the country by its people, the development of a community [...], one which is so different that what we know from Europe'.

 

Katarzyna Kindlik-Gawron, A Meeting with Mexico. Introduction

 

Spis treści

 Spotkanie z Meksykiem. Wprowadzenie

 s.7

 Stanisław Kasprzyk

 Moje Fascynacje

 s.15

 W poszukiwaniu artesanos – meksykańskich twórców ludowych

 s.21

 Artesanía – meksykańskie rękodzieło ludowe

 s.37

 Dlaczego Meksykanie nie boją się śmierci? Día de los Muertos – Dzień Zmarłych w Meksyku

 s.66

 Dzieła

 s.78

 Spis dzieł eksponowanych

 s.110

 Bibliografia

 s.124

 

Table of contents

 A Meeting with Mexico. Introduction

 s.11

 Stanisław Kasprzyk

 My Fascinations

 s.18

 In Search of Artesanos – Mexican Folk Artists

 s.29

 Artesanía – Mexican Folk Art

 s.51

 Why Are Mexicans Not Afraid of Death? Día de los Muertos – Day of the Dead in Mexico

 s.73

 Works

 s.78

 List of exhibited works

 s.117

 Bibliography

 s.124