Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piękność twą widzę

Ilość stron: 352
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN/ISSN : 978-83-63365-82-0
Język: polski, niemiecki
Rok wydania: 2020
Format: niestandardowy
Długość: 210 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 280 mm
Cena podstawowa dla wariantu 85,00 zł

Katalog  wystawy ,,Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiukstisa - sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku" ( 04.09.-29.11.2020). Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki  im. M. K. Čiurlionisa w Kownie ekspozycja była pierwszą w Polsce panoramiczną prezentacją zjawisk artystycznych w sztuce litewskiej przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszych dekad ostatniego stulecia, intensywnie rozwijającej się równolegle do polskiego modernizmu i wczesnej awangardy.

W dziełach twórców litewskich kolejnych dwu generacji można prześledzić proces kształtowania się narodowej sztuki litewskiej, co wydaje się szczególnie interesujące w kontekście odzyskania przez Litwę niepodlegości i ogłoszenia 16 lutego 1918 roku Aktu Niepodległości Republiki Litwy. Ciekawym i ważnym aspektem jest również możliwość przyjrzenia się licznym koincydencjom stylistycznym i formalnym ze sztuką zachodnioeuropejską, głównie francuską i niemiecką, i – co zważywszy na wielowiekowe bliskie sąsiedzkie więzy dość oczywiste – ze sztuką polską.

 

Spis treści:

Str.10. Wstęp. Daina Kamarauskiene

Str.14. Skarby Kowna gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Dariusz Kacprzak

Str.26. Do Mikalojusa Konstantinasa do Vytautasa Kiriukstisa: kanon sztuki litewskiej pierwszej połowy XX wieku. Giedre Jankeviciute

Str.50. Traktat o muzeum albo 99 lat historii Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa. Osvaldas Daugelis

Str.65. Katalog.

Str.66. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Str.81. Antanas Zmuidzinavicius

Str.94. Adomas Varnas

Str.103. Petras Kalpokas

Str.113. Pranas Domsaitis

Str.120. Jonas Sileika

Str.124. Justinas Vienozinskis

Str.125. Kazys Simonis

Str.138. Vytautas Kairiukstis

Str.147. Vladas Eidukevicius

Str.152. Adomas Galdikas

Str.170. Antanas Samuolis

Str.182. Adomas Smetona

Str.189. Adolfas Valeska

Str.197. Viktoras Vizgirda

Str.206. Antanas Gudaitis

Str.214. Stasys Usinskas

Str. 222. Leonardas Kazokas

Str.230. Vladas Drema

Str.239. Elena Kazdaileviciute

Str.242. Matas Mencinskas

Str.248. Petras Rimsa

Str.252. Juozas Zikaras

Str. 257. ESE IR KATALOGAS