Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ojczyzna wielu. Przemiany kulturowo-etniczne na Pomorzu Zachodnim w XX wieku. Pamiętnik wystawy

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 130
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 83-86136-52-9
Długość: 17 mm
Wysokość: 24 mm
Cena podstawowa dla wariantu 29,00 zł

Katalog dokumentuje wystawę pod tym samym tytułem, która została zaprezentowana w MN w Szczecinie w dniach 28.06.2002 – 31.03.2005. Kuratorzy wystawy (Iwona Karwowska, Stanisław Horoszko, współprac. Waldemar Kopczyński) ukazali etnograficzną przeszłość ziem Pomorza Zachodniego na tle wydarzeń historycznych. Zostały więc przedstawione kwestie wielokulturowości, powojennych migracji oraz stosunków narodowościowych ludności zamieszkującej polsko-niemieckie pogranicze.

 Spis treści:

I WYSTAWA Ojczyzna wielu...
1. Iwona Karwowska, „Ojczyzna wielu... Przemiany kulturowo-etniczne na Pomorzu Zachodnim w XX wieku” – wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie
2. Ewa Kimak, Wystawa „Ojczyzna wielu...” w ścieżce edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie
3. Dorota Baumgarten-Szczyrska, Drzewo genealogiczne mojej rodziny
4. Krystyna Milewska, „Z ziemią krążymy...” Poszukiwania według poezji ks. Jana Twardowskiego

II Dziadowo jako przedmiot badań etnograficznych i element wystawy
1. Iwona Karwowska, Polskie osadnictwo w Dziadowie w latach 1945–1958, aktualny układ demograficzny na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1997–1999
2. Kurt Dröge, Ariane Karbe, Byli mieszkańcy Dziadowa po 1945 roku – przestrzenie życia i wspomnień

III SEMINARIUM Pomorze – ojczyzna wielu – europejskie wyzwanie (30.04. 2003)

1. Iwona Karwowska, Etnografia na Pomorzu Zachodnim z perspektywy wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie
2. Kurt Dröge, Odejść – pozostać – przybyć. Historie życia mieszkańców i przedmiotów z Dziadowa/Dadow
3. Waldemar Kopczyński, Sit tibi terra levis! – etnograficzna refleksja nad zwyczajami pogrzebowymi w wsi Dziadowo, gm. Gryfice
4. Kazimierz Kozłowski, Polityczne uwarunkowania wysiedlenia Niemców i polskiego osadnictwa na Pomorzu Zachodnim
5. Janusz Mieczkowski, Kwestia zachowania tożsamości etnicznej a struktury organizacyjne mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim
6. Stanisław Jankowiak, Ucieczka, wypędzenie, wysiedlenie Niemców z terenu Pomorza Zachodniego
7. Katrin Steffen, Wysiedlenie Niemców z Pomorza Zachodniego w świetle dokumentów i na tle polskiej polityki narodowościowej
8. Lisaweta von Zitzewitz, Oblicza współczesnych stosunków polsko-niemieckich