Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ojczyzna i tożsamość. Fotografie i instalacje

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-3-935649-30-4
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Plüschow
Długość: 195 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 260 mm
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

 

Katalog do wystawy "Ojczyzna i tożsamość. Fotografie i ilustracje" odbywającej się w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 17.10 do 24.11.2013 roku. Projekt zorganizowany przez Meklemburski Dom Artystów w Zamku Plüschow we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

Projekt artystyczny jednoczy twórców z sąsiednich krajow, Poiski i Niemiec. Wiecej nawet, owo sąsiedztwo staje się tematem wystawy. Sąsiedztwo we wspólnym domu o nazwie Europa szczegóinie jest odczuwaine w leżących biisko siebie regionach Pomorza Zachodniego i Meklemburgii—Pomorza Przedniego. (...) Zaproszone artystki zajmują konkretną postawę, prezentojąc prace stworzone specjainie do tego projektu. U ich zarania leżą osobiste doświadczenia twórczyń, a także bieżące wydarzenia polityczne. Peregrynacje artystyczne prowokują skojarzenia, które poprzez konfrontację z doświadczeniami życiowymi poszczególnych odbiorców prac stanowią punkt wyjścia do dalszych przemyśleń...

 

Udo Rathke Dyrektor Meklemburskiego Domu Artystów w Zamku Plüschow, Słowo wstępne

 

Die Ausstellung vereint Künstlerinnen aus den Nach- barländern Polen und Deutschland. Aber nicht nur das, sondern diese Nachbarschaft ist auch Teil des Themas dieser Ausstellung. Diese Nachbarschaft in einem gemeinsamen Haus Europa ist in den eng bei- einander liegenden Regionen Mecklenburg-Vorpom- mern und Westpommern besonders spürbar.
Die Künstlerinnen beziehen in diesem Kunstprojekt Position, sie zeigen speziell hierfür entstandene Arbeiten, die sehr konkret sind. Ursprung sind ganz persönliche, individuelle Erfahrungen aber auch die Berührung mit politischen Ereignissen. Die künstleri- schen Brechungen provozieren Gedankenketten, die in jedem Betrachter Überschneidungen mit eigenen Lebenserfahrungen hervorrufen.

 

Udo Rathke Leiter des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, Vorwort

 

Spisu treści publikacja nie posiada