Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ojczyzna i tożsamość. Fotografie i instalacje

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-3-935649-30-4
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Plüschow
Długość: 195 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 260 mm
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

Katalog do wystawy "Ojczyzna i tożsamość. Fotografie i ilustracje"odbywającej się w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 17.10 do 24.11.2013 roku. Projekt zorganizowany przez Meklemburski Dom Artystów w Zamku Plüschow we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

Projekt artystyczny jednoczy twórców z sąsiednich krajow, Poiski i Niemiec. Wiecej nawet, owo sąsiedztwo staje się tematem wystawy. Sąsiedztwo we wspólnym domu o nazwie Europa szczegóinie jest odczuwaine w leżących biisko siebie regionach Pomorza Zachodniego i Meklemburgii—Pomorza Przedniego. (...) Zaproszone artystki zajmują konkretną postawę, prezentojąc prace stworzone specjainie do tego projektu. U ich zarania leżą osobiste doświadczenia twórczyń, a także bieżące wydarzenia polityczne. Peregrynacje artystyczne prowokują skojarzenia, które poprzez konfrontację z doświadczeniami życiowymi poszczególnych odbiorców prac stanowią punkt wyjścia do dalszych przemyśleń...

Udo Rathke Dyrektor Meklemburskiego Domu Artystów w Zamku Plüschow, Słowo wstępne

 

Spisu treści publikacja nie posiada