Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Od Cranacha do Corintha. Malarstwo dawne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 181
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-86136-63-4
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 40,00 zł

Katalog towarzyszący wystawie malarstwa dawnego, zatytułowanej Od Cranacha do Corintha, prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie w latach 2006–2007. Opracowania merytorycznego podjęli się: A. Kolbiarz, D. Kacprzak, R. Makała, A. Organisty, E. Gwiazdowska, A. Wagner, S. Majoch. Szerokiemu omówieniu poddano tradycję kolekcjonerską książąt i mieszczan szczecińskich. Scharakteryzowano również zbiory malarstwa dawnego, znajdujące się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Na 139 stronach obok barwnych reprodukcji zamieszczonych w porządku chronologicznym czytelnik znajdzie noty dotyczące poszczególnych dzieł. Oprócz podstawowych danych identyfikujących obrazy autorzy przybliżają postaci malarzy, realia, w których tworzyli, omawiają stronę artystyczną prezentowanych prac. W katalogu zamieszczono spis wystaw i literatury odnoszącej się do przedstawionego malarstwa.